do góry

Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomości niezabudowane, położone w Raciborzu, obecnie teren jest niezagospodarowany. Powierzchnia:maksymalny dostępny areał to 5,45 ha, który został podzielony na  9 działek o wielkości od 0,24 ha do 0,79 ha.
Infrastruktura:
Elektryczność: W trakcie uzbrajania
Gaz: W trakcie uzbrajania
Woda: W trakcie uzbrajania
Kanalizacja sanitarna: W trakcie uzbrajania
Połączenia:

Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK45  - 2,6km; ok. 6 min.
Autostrady: A1- 23,8 km (28 min)
                         A4- 37,1 km (40 min)
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei: 2,3 km; ok. 5 min.
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Racibórz
Odległość od bocznicy kolejowej: 1,8 km; ok. 4 min.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomości w skład których wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami:199/197, 200/197, 201/197, 202/197, 206/197, 207/197, 208/197,  209/197

Plan zagosodarwania przestrzennego

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz możliwość prowadzenia działalności usługowej (J1P)

Forma zbycia

Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: ,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70


Cechy szczególne: Oferujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Zaktualizowano: 2016-08-31

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Site Check ul. Bartka Lasoty-1.doc 17-01-04 08:56 139.5KB pobierz plik: Site Check ul. Bartka Lasoty-1.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H