Klawisze Dostępności

Kompostownia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013

Nazwa Beneficjenta: MIASTO RACIBÓRZ

Wartość projektu: 5 701 137,24 PLN

Wartość dofinansowania: 4 502 252,30 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU pn.: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”

kompostowniaPrace związane z realizacją projektu rozpoczęły się w roku 2007 od przygotowania koncepcji rozbudowy systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zostało poprzedzone wpisaniem niniejszego projektu na listę projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Od roku 2007 w ramach wdrożenia projektu zrealizowano:

 • Koncepcję programowo - przestrzenną.
 • kompostowniaDokumentację projektową - komplet.
 • Wstępne Studium Wykonalności.
 • Dokumentację aplikacyjną, w tym Studium Wykonalności.
 • Wybrano Wykonawcę na działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu.
 • Wybrano Wykonawcę robót budowlanych i w styczniu 2010 roku rozpoczęto rzeczową realizację projektu.

Na dzień 15 lutego 2011 roku zaawansowanie wykonanych robót budowlanych od początku budowy - zgodnie z protokołem odbioru robót wynosi 29,8 %.

kompostownia 1Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu z dnia 2 września 2010 roku zakończenie i rozliczenie finansowe projektu ustalono na dzień 31 grudnia 2010 roku. Jednak ze względu na konieczność wykonania robot dodatkowych oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w II kwartale 2010 roku Miasto Racibórz wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. W dniu 19 listopada 2010 roku Instytucja Zarządzająca RPO WSL wyraziła zgodę na zmianę terminu rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji na 31 lipiec 2011 roku. Termin finansowego zakończenia realizacji inwestycji uzgodniono na 30 wrzesień 2011 r.

kompostownia 2– Projekt pn.: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

 


 

maszyna wzorcowaW dniu 11 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, Miasto Racibórz podpisało umowę na dostawę maszyn i urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie technologiczne kompostowni odpadów.

Ostatecznie wartość zamówienia brutto wyniosła 2 840 931,00 zł.

Zgodnie z umową Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na teren kompostowni następujący zestaw maszyn i urządzeń:

 • Rozdrabniarko mieszarkę,
 • Samobieżną przerzucarkę pryzm kompostu,
 • maszyna wzorcowa 1Ładowarkę kołową teleskopową z wymiennym osprzętem,
 • Sito bębnowe do przesiewania kompostu,
 • Rębak do zrąbkowania gałęzi,
 • Instalację do zraszania pryzm kompostowych,
 • Urządzenia pomiarowe: miernik temperatury i wilgotności materiału kompostowego.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu obsługi dostarczonych maszyn i urządzeń.

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie:

 • 04.07.2011 r. dostawa urządzeń na teren kompostowni,
 • 11.07.2011 r. zakończenie szkolenia pracowników i dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

Zgodnie z wcześniej podpisaną umową w dniu 4 lipca 2011 roku na teren kompostowni przy ul. Rybnickiej dostarczono komplet maszyn i urządzeń technologicznych stanowiący wyposażenie kompostowni odpadów ulegających biodegradacji.

W dniu 11 lipca 2011 roku zaplanowano zakończenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych maszyn oraz ostateczny odbiór przedmiotu umowy.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe projektu zaplanowano na 31 lipiec 2011 roku.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia dostarczonych maszyn.

dostarczona maszyna dostarczona maszyna 1
dostarczona maszyna 2 dostarczona maszyna 3
dostarczona maszyna 4

W dniu 27 lipca2011 na terenie Urzędu Miasta Racibórz odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończenie inwestycji p.n. „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”. W dniu 12 lipca 2011 roku Miasto Racibórz podpisało z wykonawcą robót budowlanych protokół końcowy, a tym samym potwierdziło rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. m/n: burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu raciborskiego, dziennikarze, osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu, jaką zaprezentowano uczestnikom konferencji.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Kompostownia [ 1 ]
Prezentacja - kompostownia Prezentacja - kompostownia 12-04-18 08:37 6.1MB pobierz
Redagował: IntraCOM Katowice 2012-04-18 08:36 Zapisz jako PDF Poleć znajomemu Drukuj

yuIJx-IGPk-CVYIc7pnYTmoVU7q9JCe1plL7vU9nWf0

ebYfslMaKdCtH83Q6ldqfnp5b18Vgm_qlpdK1mp3K2U

PdnFwnNma9sFVaosuYGcCE2DMsRFdxMYF_q9kJFagqw

c11tvBGt7kAtPU_oB2zNJ0yObuu4MhzIn2D32r6KLTk

nqJgrghgmUSSZRLIOd6s4rt2EvNfrjNZhcSiE0ZsVa0

JCpNv9FIoaAfIN6DaG6O2pl6knHeukHLw6NzrIszpqE

KoAoddPdLdr19MmZ-rCd0avoJ0Y2r5bImrLCtD4AiX4

PZHiWil4za4q_-iJXkssCBYmSKoSghPrhk7fN52RjcI

31E2fNKQdLGT-gn0LAv4PZVOhtGp53n6a_yZP3NwDrQ

hrZWbOE7XbeYlHTJG6asNQkVTtkujsSWSfSY_a3GNyA

EwBFKbaEy_NJH_zArIdZp_8mVweMentNzdN8uqXTR3E

CkOyg4yc9PQbUSXeJ5fdduh796e8t3kgBrbgb3cYY2s

m9EkXjWnY2A9Bsm1-6v8r3Ih3SuzN7G-U95GtJhiKB4

EINgUI6Ojd92OjqEjfUWbOTWFZUOQhL70BlfMvhzVIU

ftb6k2ekDYwII2P3MqSj5xOBx9Vz4jVysjuJJBzjiNmaiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

xAdvOT9OopgtzA42buGAQyttlKUf8Ak3_PnC6YmBRdKaiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

qHnY8jiLi6dHit4dpZv0JpO2PNTdsxGcJQowa_twAayaiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

IwNwFx8bA9X2JJ9xZHlD20C0W3abfRRxe7Oeerw7LE6aiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

fgWXXuS6WIWcL6tqFaH3lOQPczy-KerHF8AXzcsqdCmaiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

smfZEvj-Td9UQkxcrleGs7FehMv7KrseSrY5DQOlL_GaiY8YVjexdbbpmw47iSp6YaQ1mWz3IybBPvx0k6kI7w

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera

Projektowanie stron: IntraCOM.pl