Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/Rewitalizacja/Obszar_zdegradowany_i_obszar_rewitalizacji
Drukuj grafikę : tak / nie

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany

Obszar zdegradowany jest to obszar gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

W mieście Racibórz zostały przeprowadzone badania, podczas których sprawdzono koncentrację negatywnyc zjawski społęcznych takich jak:

Ponadto, żeby teren mógł być uznany z obszar zdegradowany, musi na nim występować przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk:

Obszar rewitalizacji

Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego. Cechuje się  szczególną  koncentracją  negatywnych  zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Od całości obszaru zdegradowanego wyróżnia go istotne znaczenie dla rozwoju miasta. To właśnie na tym obszarze gmina zamierza prowadzić działania rewitalizacyjne.

Propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została skonsultowana z mieszkańcami Raciborza.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w mieście racibórz

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdregradowanego i obszaru rewitalizacji

Rada Miasta w dniu 25 maja 2022 r. przyjęła uchwałę nr XLIV/630/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz, dokument jest dostępny do pobrania pod linkiem: uchwała delimitacyjna.

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości/działek w obszarze rewitalziacji lub obszarze zdegradowanym

Szczegóły dotyczące wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub obszrze zdegradowanym zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce e-urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

kategoria: Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze 22-09-09 13:29 114.83KB pobierz plik: Rozstrzygnięcie nadzorcze
pdf Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz 22-09-09 13:27 6.3MB pobierz plik: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz
pdf Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 22-09-09 13:28 4.61MB pobierz plik: Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
pdf Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 22-09-16 09:25 60.65MB pobierz plik: Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
pdf Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 22-09-09 13:29 1.8MB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz