Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Invest in Raciborz/Aktualności gospodarcze/Sieć Firm Przyszłości: #DotacjenaRozwój Poznaj (..)

Sieć Firm Przyszłości: #DotacjenaRozwój Poznaj wybrane konkursy na rozwój przedsiębiorstwa

2024-01-30

PFR logoSieć firm przyszłości

Wykorzystaj nadchodzące możliwości dofinansowania na rozwój biznesu! Nowe konkursy, nowe programy nabierają rozpędu. Już teraz warto zapoznać się z wymaganiami i przygotować do aplikowania! Poniżej  wybrane programy krajowe i regionalne w pierwszym kwartale tego roku wraz z najważniejszymi informacjami w pigułce! 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) A1.2.1. Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa, turystyka, kultura).

Terminy naborów: I kwartał 2024 r.,Budżet: łącznie 320 mln EUR.
Wsparcie: 

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub 
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Śledź informacje na bieżąco na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

FENG. Ścieżka SMART. Nowa runda dofinansowań

Terminy naborów: dla MŚP (PARP): 27 czerwca - 24 października 2024 r., dla dużych przedsiębiorstw (NCBiR): 27 czerwca - 24 października 2024 r.
Podstawowe warunki:

 • innowacja w skali kraju (dla modułu obligatoryjnego),moduł B+R jako obligatoryjny - min. 20% wartości całego budżetu, duże przedsiębiorstwa min. 1 mln PLN, 
 • współpraca z MŚP (obligatoryjna dla dużego przedsiębiorstwa) oraz współpraca z jednostką naukową lub organizacją pozarządową (dodatkowo punktowana), 
 • zgodność z zasadą 6R - aspekty środowiskowe rezultatu projektu, 
 • opłacalność projektu - model finansowy oraz wskaźnik prognozowanych przychodów.

Śledź informacje na bieżąco na stronie programu https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Wybrane konkursy regionalne np. na projekty B+R i innowacje

 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego – projekty B+R, innowacje w MŚP
 • Więcej na stronie https://funduszeue.slaskie.pl/

Zastanawiasz się, jak przygotować wniosek B+R? Już dziś zapraszamy na webinarium! Jak dobrze zacząć projekt badawczo rozwojowy? Od pomysłu do kierownika B+R. 
Kiedy: 30 stycznia 2024, g. 10:00 | Formuła online
Zakres: jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy, informacje dotyczące jak zostać kierownikiem projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.
Organizator: Polski Fundusz Rozwoju
Zapis: https://www.interankiety.pl/f/xaZOlORD

Źródło:Polski Fundusz Rozwoju, Sieć Firm Przyszłości: #DotacjenaRozwój 

do góry