• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Komitet Rewitalizacji rozpoczął swoją działalność

Komitet Rewitalizacji rozpoczął swoją działalność

2023-02-07
 

 

W minionym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy prezydencie miasta w zakresie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W składzie Komitetu znaleźli się m.in. przedstawiciele: Rady Miasta, Urzędu Miasta, środowiska naukowego, mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

W spotkaniu wzięli również udział: prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, jego zastępca Dawid Wacławczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Anna Kobierska-Mróz oraz przedstawiciele firmy InnoCo, odpowiedzialnej za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Głównym celem posiedzenia było omówienie projektu GPR który będzie konsultowany z mieszkańcami. Członkowie komitetu wyrazili aprobatę dla planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych na podstawie GPR oraz pozytywnie zaopiniowali sam dokument. Podczas posiedzenia wybrano Prezydium Komitetu, którego przewodniczącym został Maciej Musioł, a na jego zastępcę powołano Wojciecha Kamińskiego.

Prowadzeniu działań rewitalizacyjnych - na wyznaczonym obszarze, który stanowi 4,87% powierzchni miasta - przyświecają konkretne cele. Wśród nich wymienić należy: promocję przedsiębiorczości i zapewnienie dobrych warunków do funkcjonowania i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, niwelowanie negatywnych czynników na terenach zurbanizowanych, zaprojektowanie rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych, poprawę infrastruktury miejskiej, a także włączanie społeczne i integracja mieszkańców.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-02-06 Zarządzenie 2276-2022.pdf
ilość pobrań: 31
Zarządzenie 2276-2022.pdf 247.68KB zobacz
pdf 2023-02-06 2318_2023.pdf
ilość pobrań: 34
2318_2023.pdf 176.53KB zobacz

do góry