• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja - przebudowa drogi (..)

Dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2023 - przedłużenie ul. Piotrowskiej do ul. Górnośląskiej"

2023-05-31

Miasto Racibórz sukcesywnie aplikuje oraz pozyskuje środki z budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

W tym roku zadanie pn.: "Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2023 - przedłużenie ul. Piotrowskiej do ul. Górnośląskiej" zostało ujęte na liście rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem środkami budżetu województwa śląskiego. Planowana wysokość dofinansowania to 60 % wartości inwestycji.

W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie planuje się przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego na całym odcinku drogi o długości 990 m, szerokości drogi 4,0 m. Droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Źródlana oraz boczna ul. Podmiejskiej zostały ujęte na liście rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie.

W latach ubiegłych przy wsparciu środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego zrealizowało przebudowy następujących dróg:

  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Stara Wieś/Ocice Górne – etap I”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 – obręb Studzienna”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2021 – przedłużenie ul. Wierzyńskiego (od granicy działki 620/222) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną – ul. Leśmiana”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 – działka nr 49, obręb Studzienna (od ul. Opawskiej)”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2022 – działka nr 1657 i 278, obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granicy miasta”,
  • „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2022 – ul. Topolowa od istniejącej zabudowy”.

 

do góry