• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok (..)

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023

2023-06-09
 

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023 w terminie od 12 do 23 czerwca 2023 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Racibórz.
O stypendium sportowe mogą się ubiegać sportowcy, mieszkańcy Raciborza, którzy odnieśli sukces sportowy w 2022 r. i spełniają warunki zawarte w Regulaminie określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu Miasta Racibórz oraz ich rodzaje i wysokość uchwalonego Uchwałą Nr LVII/827/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie stypendiów sportowych.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2663/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://tiny.pl/cxpj7 lub w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz pok. 312, tel. (32) 755 06 94

do góry