Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Odzyskane barwy Egiptu. Efekty badań i konserwacji (..)

Odzyskane barwy Egiptu. Efekty badań i konserwacji raciborskich sarkofagów

2023-10-02

Serdecznie zapraszamy na wystawę pn. „Odzyskane barwy Egiptu. Efekty badań i konserwacji raciborskich zabytków” oraz wykład Joanny Babraj-Mędrali „Prace konserwatorskie oraz badawcze przy drewnianym i polichromowanym egipskim kompleksie sarkofagowym z XXII dynastii z kolekcji Muzeum w Raciborzu”. Wydarzenie odbędzie się 6 października br. o godzinie 18.00 w Muzeum w Raciborzu.

plakat

Wśród wielu cennych historycznie, naukowo i kulturowo obiektów w Muzeum w Raciborzu znajduje się zespół funeralny starożytnego Egiptu, w skład którego wchodzą: mumia Egipcjanki Dżed-Amonet-Ius-Anch, kartonaż i dwa antropoidalne sarkofagi. Wszystkie wymienione obiekty prezentowane są na wystawie stałej „W Domu Ozyrysa”. Ten oryginalny zestaw zabytków egipskich stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszego muzeum, miasta i regionu.

Te wyjątkowe w skali kraju zabytki poddano szczegółowym, specjalistycznym badaniom naukowym i pracom konserwatorskim, które były realizowane w różnych etapach. W 2015 r. konserwacji poddano sarkofag wewnętrzny, w 2021 r. i 2022 r. badaniami i konserwacją objęto sarkofag zewnętrzny. W obu przypadkach prace konserwatorskie przeprowadziła mgr Joanna Babraj-Mędrala.

W 2019 r. (oprócz konserwacji sarkofagów) wykonano badania rentgenowskie i tomograficzne mumii. Przeprowadził je radiolog prof. Andrzej Urbanik z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prof. Marek Krąpiec przeprowadził również badania radiowęglowe w celu precyzyjnej datacji obiektu. Na podstawie badań dr Andrzej Czubak z Instytutu Kryminalistyki Sądowej w Krakowie sporządził portret przeżyciowy zmumifikowanej Egipcjanki.

Wykonana w latach 2021 - 2022 konserwacja sarkofagu zewnętrznego stanowi zwieńczenie wszystkich spójnych prac badawczych i konserwatorskich przy zespole zabytków egipskich. Poszczególne działania miały na celu zabezpieczenie zabytków, podniesienie ich walorów ekspozycyjnych oraz szczegółowe opracowanie naukowe.

Na nowej wystawie czasowej zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonych badań i efekty konserwacji. Podczas otwarcia będzie miał miejsce również, wykład Joanny Babraj–Mędrali.

 

do góry