• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Wybrzmiały priorytety mieszkańców w sprawie „Zielonych (..)

Wybrzmiały priorytety mieszkańców w sprawie „Zielonych Płuc Ostroga”Mieszkańcy zdecydowali - najpierw powstanie tężnia.

2023-03-08
 

„Zielone Płuca Ostroga” to projekt miejskiego parku z tężnią solankową zgłoszony w ramach Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego. Miałby on powstać na terenie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a Zespołem Szkół Specjalnych.

W związku ze wzrostem cen, zwycięski projekt VI edycji Budżetu Obywatelskiego – „Zielone Płuca Ostraga” mocno przekroczył założone na jego realizację środki. Inwestycja ta jednak jest dla mieszkańców dzielnicy bardzo istotna. W rezultacie powstała koncepcja zorganizowania konsultacji społecznych w tej sprawie.

W związku z przekroczeniem zakładanych przez Budżet Obywatelski środków, a co za tym idzie - potrzebą rozbicia inwestycji na poszczególne etapy, została ona przyjęta jako zadanie realizowane przez prezydenta
i urząd. Metodą dialogu udało się wyznaczyć wspólne stanowisko mieszkańców i władz miasta, oraz priorytety przy powstawaniu „Zielonych Płuc Ostroga”. Jako pierwsza powstanie tężnia, która zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wyznaczonych już w budżecie miasta środków. Mieszkańcy opowiedzieli się również za tym, aby kolejne etapy prac przebiegały w następującej kolejności:
-zazielenienie terenu i nowe nasadzenia (po ukończeniu budowy tężni),
-zainstalowanie elementów rekreacyjnych (place zabaw),
-postawienie ogólnodostępnej toalety.

Prezydent zaznaczył, że miasto postara się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne dla realizacji tych etapów.

Na koniec spotkania prezydent Dariusz Polowy podziękował za kulturalną dyskusję, osiągniętą frekwencję, a także za zaangażowanie przybyłych mieszkańców i poświęcony czas.
Spotkanie odbyło się wczoraj (7 marca 2023 roku) w Szkole Podstawowej nr 1. Uczestniczyli w nim: Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, jego zastępca Dawid Wacławczyk, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i zainteresowani mieszkańcy. Podczas spotkania zaprezentowane zostały profesjonalnie przygotowane materiały i wizualizacje.

 

 

do góry