Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_inwestorow_i_przedsiebiorcow/Strategia_Rozwoju_Miasta_Raciborz_i_Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz i Program Wspierania Przedsiębiorczości

Strategia Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju miasta to kluczowy dokument, który powinien wyznaczać  cele, wizję oraz strategiczne i operacyjne kierunki na wielu płaszczyznach. Co bardzo istotne, strategia ma określać strukturę funkcjonalno - przestrzenną miasta i być punktem wyjścia do kształtowania polityki przestrzennej Raciborza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, aby uniknąć przypadkowości w działaniu, a podjęte decyzje dotyczące inwestycji, gospodarki, czy życia społecznego były ze sobą spójne i odpowiadały faktycznym potrzebom.

 

Program Wspierania Przedsiębiorczości

Program Wspierania Przedsiębiorczości to najważniejszy, obok Strategii Rozwoju Miasta Racibórz dokument kształtujący miejską politykę gospodarczą.