Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/2017_-_Wprowadzenie_do_robotyki_-_maly_konstruktor
Drukuj grafikę : tak / nie

2017 - Wprowadzenie do robotyki - maly konstruktor LEGO

Wprowadzenie do robotyki – mały konstruktor LEGO

 

Nazwa zadania:
Wprowadzenie do robotyki – mały konstruktor LEGO

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa NR 18 oraz Klub dla Młodzieży Strefa

Okres realizacji:
22.02.2017 – 31.12.2017r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
13 000,00zł


Główny cel:
Rozwój umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualnej, oraz wyobraźni przestrzennej u dzieci i młodzieży poprzez budowę robotów/maszyn z klocków LEGO

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza reprezentowanych przez rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 18 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” w dniach 22.02.2017 – 31.12.2017r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wprowadzenie do robotyki – mały konstruktor LEGO".

W ramach zadania, na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Klubu dla Młodzieży Strefa odbyły się zajęcia z robotyki dla najmłodszych podopiecznych. Uczniowie mogli sami zbudować maszynę/robota, a następnie go zaprogramować, by sprawdzić, czy sprawnie realizuje przyjęte założenia.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił wkład pracy społecznej. Wnioskodawca przeprowadził akcję informacyjno-promocyjną, prowadził zajęcia z budowy i programowania maszyn/robotów z klocków w okresie od lipca do czerwca oraz od września do grudnia. Miasto Racibórz w ramach przeprowadzonej inicjatywy zakupiło zestaw klocków LEGO WeDo 2,0 b.

Celem zadania było uruchomienie innowacyjnych zajęć popołudniowych. Zajęcia z robotyki pozwoliły na stymulowanie rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej.