od 15 kwietna Rusza nabór wniosków do V edycji budżetu obywatelskiego - serdecznie zapraszamy!

NOWE ZASADY!!

Kto może zgłosić wniosek?

        ◦ Każdy Mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 rok życia.

Kto może się podpisać na liście poparcia? (UWAGA ZMIANA!)

        ◦ Każdy mieszkaniec Raciborza, w tym również osoby niepełnoletnie:
            ▪ pomiędzy 13, a 18 rokiem życia (podpisuje się osoba niepełnoletnia oraz jej opiekun prawny).
            ▪ poniżej 13 roku życia (podpisuje się opiekun prawny, przy czym zaznacza, iż popiera wniosek w imieniu osoby małoletniej).

Na jaką kwotę możemy składać wnioski?

        ◦ Wnioski mogą obejmować całą kwotę wyznaczoną w ramach strefy, bądź projektów ogólnomiejskich. Brak ograniczeń co do  maksymalnej oraz minimalnej kwoty w ramach wyznaczonej puli.

Jakie wymogi formalne należy spełnić?

    •  Projekt powinien dotyczyć zadań własnych Miasta Racibórz o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego;
    •  Przedmiotem projektu może być wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie;
    • Projekt po jego zrealizowaniu nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;
    • Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców:
        ◦ danej strefy w przypadku projektów lokalnych;
        ◦ Miasta Racibórz w przypadku projektów ogólnomiejskich.
    • Zadania mogą być realizowane jedynie w sytuacji, gdy Miasto posiadać będzie tytuł prawny do nieruchomości. W wyjątkowych przypadkach dopuszczone zastaną projekty na terenach będących własnością innych podmiotów, którzy zadeklarują (w formie oświadczenia) chęć współpracy i zawarcia stosownej umowy użyczenia z Miastem Racibórz, przy czym każdy projekt będzie indywidualnie rozpatrywany.

Szczegółowe zasady znajdują się w pliku do pobrania (Uchwała) na dole strony!

Infografika: Wymagana liczba podpisów poparcia w danej strefie

Infografika: Wymagana liczba głosów poparcia dla projektów ogólnomiejskich oraz lokalnych

Infografika: Na jaką liczbę projektów można głosować

 

Infografika: Jaką liczbę projektów mozna zgłosić

 

Infografika: wymagania jakie musza spełnic osoby głosujące

 

Infografika: Budżet Obywatelski 2019

  

Infografika: Podział środków finansowych z uwzględnieniem stref

 

kategoria: Powiązane pliki [9]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zestawienie uwag do V edycji budżetu obywatelskiego 19-01-08 14:56 535.48KB pobierz plik: Zestawienie uwag do V edycji budżetu obywatelskiego
pdf Plakat 19-03-21 09:18 778.39KB pobierz plik: Plakat
pdf Ulotka 19-03-21 09:19 878.59KB pobierz plik: Ulotka
pdf Uchwała Rady Miasta Racibórz 19-03-21 09:19 1.1MB pobierz plik: Uchwała Rady Miasta Racibórz
pdf Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz 19-03-21 09:19 183.35KB pobierz plik: Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz
docx Wniosek oraz lista poparcia 19-04-01 13:23 21.05KB pobierz plik: Wniosek oraz lista poparcia
docx Oświadczenie podmiotu 19-04-05 09:30 14.33KB pobierz plik: Oświadczenie podmiotu
docx Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz na rok 2019 19-04-05 09:30 17.65KB pobierz plik: Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz na rok 2019
pdf Zgłoszone projekty.pdf 19-07-11 11:08 596.25KB pobierz plik: Zgłoszone projekty.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H