do góry

Załącznik do Zarządzenia Nr 621/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 lutego 2016 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 7 do 31 marca 2016 roku o d 4 do 5 maja 2016 roku
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rektutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rektutacyjnej czynności, o których mowa wart. 20t ust. 7 ustawy od 1 do 5 kwietnia 2016 roku od 6 do 10 maja 2016 roku
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016 roku 25 maja 2016 roku
  4. Potwierdzeni e pizez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 do 28 kwietnia 2016 roku od26 do 30maja 2016 roku
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2016 roku 1 czerwca 2016 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H