Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021 r. - edycja II

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU Miejscowego

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

Poniżej zamieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, w którym określony został sposób oraz termin składania wniosków do wyżej wymienionego planu oraz uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia.

 

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście 21-10-29 08:18 1.51MB pobierz plik: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście
doc Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście 21-10-29 08:19 70.5KB pobierz plik: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXIV/496/2021 21-10-29 08:43 272.47KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXIV/496/2021
pdf Uchwała Nr XXXIV/497/2021 21-10-29 08:44 258.99KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXIV/497/2021
pdf Uchwała Nr XXXV/505/2021 21-10-29 08:52 339.8KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXV/505/2021

Wyłożenie Projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Poniżej opublikowane zostało obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych: Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście w Raciborzu, obejmującego tereny położone przy ulicach: Babickiej, Stefanii Sempołowskiej, Zakopiańskiej oraz Opawskiej. Sposób oraz termin składania uwag do powyższych projektów znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22-07-29 09:47 80.5KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22-07-29 09:48 1.69MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, ani w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, nie wpłynęła żadna uwaga. W związku z powyższym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przekazany do uchwalenia na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 28 września br.

Uchwalenie Planu MIejscowego

Na sesji, która odbyła się 28 września Radni Rady Miasta Racibórz przyjęli Uchwałę Nr XLVII/693/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście w Raciborzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 12 października 2022 r. pod pozycją 6456.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H