Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Portal Podatkowy Miasta Racibórz

 

Urząd Miasta Racibórz uruchomił i udostępnił mieszkańcom „Portal Podatkowy Miasta Racibórz”, który umożliwia mieszkańcom dokonanie opłat online z tytułu następujących należności:

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- leśny,

- dzierżawę gruntów,

- wieczyste użytkowanie gruntów,

- przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście,

- odpady komunalne.

Opłat mogą dokonywać zarówno osoby fizyczne i prawne. Użytkownicy będą mieli wgląd do historii dokonanych płatności, wysokości naliczonych należności, dokumentów księgowych, płatników, informacji na podstawie, których zostały naliczone opłaty. Użytkownik może wybrać formę powiadomień (email, sms) przypominających np. o zbliżających się terminach opłat lub o zaległościach. Ze względu bezpieczeństwa dostęp do portalu jest możliwy przez spopularyzowany ostatnio profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Koszt opłat online wynosi 59 gr, przy czym jedna opłata może dotyczyć kilku należności jednocześnie jeżeli dotyczy jednego rachunku bankowego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H