Strona główna Dla Mieszkańców Koronawirus - informacje i zalecenia Praca Urzędu Miasta i jednostek podległych
03 Listopad 2020
kategoria:
Praca Urzędu Miasta - koronawirus
Apelujemy o to, by do urzędu przychodzić tylko w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa..
Apelujemy o to, by do urzędu przychodzić tylko w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa.


Szanowni Państwo.

W związku ze stanem epidemii zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu tylko do przypadków wymagających osobistego stawiennictwa przy załatwianiu sprawy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Raciborzu za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP, telefonicznie lub e-mailowo. Ograniczmy kontakty osobiste do minimum.

Dane kontaktowe / załatwianie spraw

Wszystkie wydziały urzędu są dla Państwa dostępne pod numerami telefonów i adresami mailowymi dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu

W razie pytań lub wątpliwości polecamy telefoniczny kontakt z centralą urzędu miasta
telefon: 32 75 50 600
e-mail:

Urząd Miasta Racibórz udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie SEKAP lub na Platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /xp47en3j9b/skrytka

Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

Opłaty i podatki

Jak uregulować swoje należności i podatki jednym kliknięciem bez wychodzenia z domu? Korzystając z „Portal Podatkowy Miasta Racibórz”. To nowe udogodnienie dla mieszkańców. Portal umożliwia dokonanie opłat online z tytułu następujących należności:

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- leśny,

- dzierżawę gruntów,

- wieczyste użytkowanie gruntów,

- przekształcenie gruntów użytkowanych wieczyście,

- odpady komunalne.

Opłat mogą dokonywać zarówno osoby fizyczne i prawne. Użytkownicy będą mieli wgląd do historii dokonanych płatności, wysokości naliczonych należności, dokumentów księgowych, płatników, informacji na podstawie, których zostały naliczone opłaty. Użytkownik może wybrać formę powiadomień (email, sms) przypominających np. o zbliżających się terminach opłat lub o zaległościach. Ze względu bezpieczeństwa dostęp do portalu jest możliwy przez spopularyzowany ostatnio profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Koszt opłat online wynosi 59 gr, przy czym jedna opłata może dotyczyć kilku należności jednocześnie jeżeli dotyczy jednego rachunku bankowego.

Adres internetowy portalu to: https://podatki-raciborz.eboi.pl

Zasady bezpieczeństwa


Mieszkańcy podczas wizyty w Urzędzie Miasta zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa tj.:
    1) zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
    2) zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
    3) zakrywania ust i nosa,
    4) dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym  pomieszczeniu nie może być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów na terenie budynku).

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H