Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci_do_roku_2027
Drukuj grafikę : tak / nie

Program Wspierania Przedsiebiorczosci do roku 2027+

 

prace nad nowym Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+ Zostały zakończone!

Pracami nad Programem kierował Luk Palmen – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Racibórz Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ to kontynuacja sprawdzonych działań realizowanych w minionych latach, jak również nowe inicjatywy stwarzające mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu w Raciborzu. Dokument stanowi jednocześnie diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego potencjału.                                                                                                                                                                                      Luk Palmen - kierujący pracami nad
                                                                                                                                                                          Programem
Wspierania Przedsiębiorczości

Jak przebiegały prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+?
W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród m.in. firm, szkół czy instytucji otoczenia biznesu. Odbyły się także warsztaty i spotkania projektowo-wdrożeniowe oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju gospodarczego. Zdefiniowano najważniejsze elementy przyszłej polityki gospodarczej miasta, na które składają się:

Przeprowadzono ocenę wykonalności zidentyfikowanych rozwiązań – zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, jak i do możliwości finansowych miasta. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ powstawał równolegle ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 i jest tym samym jej pierwszym dokumentem operacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi grafikami, odzwierciedlającymi prowadzone dyskusje podczas warsztatów branżowych.

   Grafiki przedstawiające tematy warsztatów branżowych.

Poniżej zamieszczamy Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+, a także Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Dziękujemy wszystkim osobom, podmiotom i instytucjom zaangażowanym w proces opracowania przedmiotowego dokumentu!    

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości .pdf 22-02-04 11:28 627.83KB pobierz plik: Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości .pdf
pdf Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf 22-02-04 11:40 823.24KB pobierz plik: Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+.pdf