do góry
Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowego planu - mpzp 2014 r. I edycja

 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz 2014 r. I edycja obejmuje przeprowadzenie procedury planistycznej opracowania miejscowych planów dla 97 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście w Raciborzu. Publikowane informacje dotyczą procedury planistycznej sporządzania planu miejscowego, która realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny.

przystąpienie do sporządzenia planu

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz z 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [10]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXVI/501/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice w Raciborzu 16-05-19 10:31 3.68MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/501/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu 16-05-19 10:31 8.85MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/503/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu 16-05-19 10:32 8.21MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/503/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/504/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu 16-05-19 10:32 5.17MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/504/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/505/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu 16-05-19 10:32 6.73MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/505/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/506/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu 16-05-19 10:32 14.83MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/506/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/507/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 16-05-19 10:33 9.41MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/507/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/508/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu 16-05-19 10:33 16.93MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/508/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/509/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 16-05-19 10:33 6.65MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/509/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 16-05-19 10:33 34.64MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Składanie wniosków do planu

W okresie wskazanym w ogłoszeniu złożono odpowiednio:

  • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu - 3 wnioski,
  • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu - 1 wniosek,
  • w ramach przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - 1 wniosek.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w trakcie opracowania projektów miejscowych planów. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz opublikowane zostanie na stronie internetowej miasta i równocześnie stanowić będzie informację dla wnioskodawcy o sposobie jego rozpatrzenia.

rozpatrzenie WNIOSKÓW złożonych do sporządzanego planu
kategoria: Zarządzenia dotyczące rozpatrzenia wniosków [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu 16-05-19 10:34 114.96KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu 16-05-19 10:35 109.77KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 16-05-19 10:35 119.03KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych 

 W okresie wskazanym w ogłoszeniu złożono odpowiednio:

  • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice - 2 uwagi,
  • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia - 1 uwagę,
  • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś - 1 uwagę,
  • do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście - 5 uwag.
rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu

 

kategoria: Zarządzenia dotyczące rozpatrzenia uwag [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu 16-06-15 12:37 139KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 16-06-15 12:38 141.21KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu 16-06-15 12:38 137.15KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu
pdf Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 16-06-15 12:39 151.91KB pobierz plik: Zarządzenie dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Lista nieuwzględnionych uwag stanowi jeden z załączników do projektu uchwały w sprawie uchwalenia danego planu miejscowego. Zgodnie z przepisami Rada Miasta uchwalając plan miejscowy rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu planu.

 uchwalenie planów

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 27 maja br. uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice, w jednostce strukturalnej Brzezie, Markowice, Miedonia, Ocice, Ostróg, Płonia, Proszowiec - Stara Wieś oraz w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół. Uchwały wraz z dokumentacją prac planistycznych zostały przekazane Wojewodzie w celu oceny zgodności przyjętych w planie ustaleń z przepisami prawa oraz publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UWAGA !

Plany miejscowe dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice, w jednostce strukturalnej Brzezie, Miedonia, Ocice, Płonia oraz w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół obowiązują i weszły w życie w dniu 27 maja 2016 r. Przedmiotowe plany dostępne są tutaj, odpowiednio pod pozycjami RA_40, RA_41, RA_43, RA_44, RA_46, RA_48.

Natomiast plany miejscowe dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Ostróg, Proszowiec - Stara Wieś nie obowiązują w związku z Rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Śląskiego stwierdzającymi nieważność tych planów.

powtórzenie części procedury planistycznej

Do projektów planów miejscowych dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Ostróg, Proszowiec - Stara Wieś wprowadzono zmiany wynikające z rozstrzygnięć nadzorczy Wojewody Śląskiego. W ramach projektów planów miejscowych dla jednostki strukturalnej Markowice, Proszowiec - Stara Wieś wprowadzono zmiany w części tekstowej i graficznej projektu planu. Natomiast procedura planistyczna sporządzenia planu dla jednostki strukturalnej Ostróg została podzielona na dwa etapy. 

Aktualnie procedowany będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu – etap I, który obejmuje 7 obszarów zlokalizowanych przy: ul. Bosackiej; ul. Książęcej (2 tereny); ul. Brzozowej; ul. Elżbiety; ul. Huzarskiej (1 teren); ul. Siwonia tj. tereny wskazane na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4 ,5, 6 i 11 Uchwały Nr XXXVI/506/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

Natomiast projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu – etap II, obejmować będzie tereny wskazane na załącznikach graficznych nr 7, 8, 9, i 10 Uchwały Nr XXXVI/506/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. Zgodnie z Dokumentacją geologiczną złoża kruszywa naturalnego „RACIBÓRZ” na przedmiotowych terenach występują udokumentowane złoża kruszyw. Uchwalenie planu dla obszarów objętych etapem II uzależnione jest od przyjęcia nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza z uwzględnieniem występowania na przedmiotowych obszarach udokumentowanych złóż kruszyw.

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

Zmodyfikowane projekty planów miejscowych dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice, Proszowiec - Stara Wieś, Ostróg - etap I zostaną ponownie wyłożone do publicznego wglądu.

W miesiącach sierpień i wrzesień br. zostanie przeprowadzone ponowne wyłożenie ww. projektów planów. Przewiduje się, że na październikową sesję Rady Miasta Racibórz projekty planów zostaną przekazane do uchwalenia.

Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu o ponownym wyłożeniu projektów planów. Opis procedury oraz odpowiedni formularz dostępny jest tutaj.

kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf 16-08-09 08:10 2.92MB pobierz plik: obwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf
                  

kategoria: Projekty planów miejscowych - ponowne wyłożenie [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu 16-08-17 09:38 8.53MB pobierz plik: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu
pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I 16-08-17 09:43 9.24MB pobierz plik: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I
pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu 16-08-17 09:44 14.65MB pobierz plik: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu
kategoria: Prognozy oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu. 16-08-17 09:45 8.64MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I. 16-08-17 09:45 9.67MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I.
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec i Stara Wieś w Raciborzu. 16-08-17 09:44 16.85MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec i Stara Wieś w Raciborzu.

W ramach ponownego wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu nie wypłynęły żadne uwagi.

UCHWALENIE planów miejscowych

Projekty planów miejscowych zostały przekazane do uchwalenia na sesję Rady Miasta Racibórz, która odbędzie się 26 października br. Po uchwaleniu planów miejscowych, uchwały wraz z dokumentacją prac planistycznych zostaną przekazane Wojewodzie Śląskiemu w celu zbadania zgodności przyjętych ustaleń z przepisami prawa oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W dniu 9 listopada br. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice, Proszowiec - Stara Wieś, Ostróg - etap I zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Plany weszły w życie w dniu 10 grudnia 2016 r. i dostępne są tutaj,odpowiednio pod pozycjami RA_42, RA_45, RA_47.

_____________________________________________________________________________________

uchwalenie planu dla jednostki strukturalnej Śródmieście

W zakresie dalszego procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu informuje się, że zostały opracowane analizy, o których mowa w Zarządzeniu Nr 762/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu. Równocześnie wycofano uwagę obejmującą teren zlokalizowany przy ul. Podwale (załącznik graficzny nr 19 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu) oraz złożono wniosek o zaniechanie sporządzania planu miejscowego dla tego terenu. Mając powyższe na uwadze postanowiono wyłączyć z granic opracowania planu teren położony przy ul. Podwale.

Przewiduje się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu po wyłączeniu terenu zlokalizowanego przy ul. Podwale zostanie przekazany do uchwalenia na wrześniową sesję Rady Miasta Racibórz.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu został przyjęty Uchwałą Nr XXI/287/2016 Rady Miasta Racibórz w dnia 28 września 2016 r. Uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Śląskiemu w celu zbadania zgodności przyjętych ustaleń z przepisami prawa oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W dniu 11 października br. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Plan wszedł w życie w dniu 11 listopada 2016 r. i dostępny jest tutaj pod pozycją RA_49.

zakończenie postępowania środowiskowego

 Poniżej opublikowano dokumenty dotyczące przeprowadzonego postępowania środowiskowego.

kategoria: Ogłoszenie - zakończenie postępowania środowiskowego [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o zakończeniu postępowania środowiskowego 16-12-23 13:22 52.87KB pobierz plik: Ogłoszenie o zakończeniu postępowania środowiskowego
kategoria: Uzasadnienia - postępowanie środowiskowe [10]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uzasadnienie - 3 jednostki 16-12-23 13:28 1.28MB pobierz plik: Uzasadnienie - 3 jednostki
pdf Uzasadnienie - Brzezie 16-12-23 13:29 1.16MB pobierz plik: Uzasadnienie - Brzezie
pdf Uzasadnienie - Markowice 16-12-23 13:29 1.41MB pobierz plik: Uzasadnienie - Markowice
pdf Uzasadnienie - Miedonia 16-12-23 13:29 1.41MB pobierz plik: Uzasadnienie - Miedonia
pdf Uzasadnienie - Ocice 16-12-23 13:30 1.4MB pobierz plik: Uzasadnienie - Ocice
pdf Uzasadnienie - Ostróg 16-12-23 13:30 1.07MB pobierz plik: Uzasadnienie - Ostróg
pdf Uzasadnienie - Płonia 16-12-23 13:30 1.48MB pobierz plik: Uzasadnienie - Płonia
pdf Uzasadnienie - Proszowiec - Stara Wieś 16-12-23 13:31 1.14MB pobierz plik: Uzasadnienie - Proszowiec - Stara Wieś
pdf Uzasadnienie - Studzienna i Sudół 16-12-23 13:31 1.08MB pobierz plik: Uzasadnienie - Studzienna i Sudół
pdf Uzasadnienie - Śródmieście 16-12-23 13:31 1.63MB pobierz plik: Uzasadnienie - Śródmieście
kategoria: Podsumowania - postępowanie środowiskowe [10]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Podsumowanie - 3 jednostki 16-12-23 13:22 2.55MB pobierz plik: Podsumowanie - 3 jednostki
pdf Podsumowanie - Brzezie 16-12-23 13:23 1.52MB pobierz plik: Podsumowanie - Brzezie
pdf Podsumowanie - Markowice 16-12-23 13:24 1.39MB pobierz plik: Podsumowanie - Markowice
pdf Podsumowanie - Miedonia 16-12-23 13:24 1.34MB pobierz plik: Podsumowanie - Miedonia
pdf Podsumowanie - Ocice 16-12-23 13:24 1.4MB pobierz plik: Podsumowanie - Ocice
pdf Podsumowanie - Ostórg 16-12-23 13:25 1.76MB pobierz plik: Podsumowanie - Ostórg
pdf Podsumowanie - Płonia 16-12-23 13:25 1.39MB pobierz plik: Podsumowanie - Płonia
pdf Podsumowanie - Proszowiec - Stara Wieś 16-12-23 13:27 1.81MB pobierz plik: Podsumowanie - Proszowiec - Stara Wieś
pdf Podsumowanie - Studzienna i Sudół 16-12-23 13:26 1.68MB pobierz plik: Podsumowanie - Studzienna i Sudół
pdf Podsumowanie - Śródmieście 16-12-23 13:26 1.59MB pobierz plik: Podsumowanie - Śródmieście

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H