Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017 r.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz 2017 r. obejmuje przeprowadzenie procedury planistycznej opracowania miejscowych planów dla 3 terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Ocice i Śródmieście w Raciborzu. Publikowane informacje dotyczą procedury planistycznej sporządzania planu miejscowego, która realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 uchwalenie planów

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 28 marca br. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec – Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r., obejmującą obszar w rejonie ul. Łąkowej. Niniejsza zmiana z dniem 26 kwietnia 2018 r. weszła w życie. Natomiast na sesji w dniu 30 maja br. Rada Miasta Racibórz uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście, obejmującego obszar w rejonie ul. Żółkiewskiego. Uchwała Nr XL/614/2018 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 3793 z dnia 7 czerwca 2018 r.) i z dniem 8 lipca 2018 r. weszła w życie.

Na sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 29 sierpnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr  XLIII/648/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, obejmującego obszr w rejonie ul. Koszalińskiej. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 5496 z  dnia 6  września 2018 r.) i z dniem 7 października 2018 r. weszła w życie. Plan dostępny jest tutaj pod pozycją RA_51.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H