Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018 r.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

 

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:07 720.35KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:08 593.16KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:09 1.56MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:10 207.25KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

 

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 18-06-01 08:21 5.79MB pobierz plik: obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych

 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, położonego w rejonie ul. Sudeckiej. Uchwała weszła w życie 9 sierpnia 2019 r. Z treścią planu miejscowego można się zapoznać tutaj.

 Wyłożenie do publicznego Wglądu projektów Planów miejscowych

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu; w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:22 151KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:23 1.84MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Z projektami uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozami oddziaływania na środowisko można było zapoznać się w terminie wskazanym w obwieszczeniu. Do projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu oraz do projektu planu dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu w terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi. Natomiast do projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu wpłynęły 3 uwagi. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotowych uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędnu Miasta Racibórz i dostępne jest pod adresem https://mraciborz.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=673392&zalId=634563 .

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 27 listopada 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu. Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr IFIII.4131.1.91.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. stwierdził nieważność powyższej uchwały, w związku z czym nie weszła ona w życie. Przystąpiono do powtórzenia procedury formalno-prawnej planu miejscowego i dostosowanie jego zapisów do wymogów stawianych przez Wojewodę.

Ponowne Wyłożenie do publicznego Wglądu projektów Planów miejscowych

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu. Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

 

kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych 20-02-14 08:12 2.01MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych
doc Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych 20-02-14 08:12 150KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych

 Z projektami uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się poniżej.

 

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu oraz prognoza oddziaływania na środowisko [17]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego 20-02-21 10:32 610.15KB pobierz plik: Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego
pdf Załącznik graficzny 1.1 20-02-21 10:34 467.27KB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.1
pdf Załącznik graficzny 1.2 20-02-21 10:34 1.73MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.2
pdf Załącznik graficzny 1.3 20-02-21 10:35 0.96MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.3
pdf Załącznik graficzny 1.4 20-02-21 10:35 1.71MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.4
pdf Załącznik graficzny 1.5 20-02-21 10:36 641.32KB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.5
pdf Załącznik graficzny 1.6 20-02-21 10:36 7.48MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.6
pdf Załącznik graficzny 1.7 20-02-21 10:37 7.49MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.7
pdf Załącznik graficzny 1.8 20-02-21 10:37 0.94MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.8
pdf Załącznik graficzny 1.9 20-02-21 10:37 1.5MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.9
pdf Załącznik graficzny 1.10 20-02-21 10:38 1.53MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.10
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 20-02-21 10:39 1.39MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf Załącznik graficzny nr 1 do POnŚ 20-02-21 10:40 533.29KB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 1 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 2 do POnŚ 20-02-21 10:40 1.81MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 2 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 3 do POnŚ 20-02-21 10:41 0.91MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 3 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 4 do POnŚ 20-02-21 10:42 1.65MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 4 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 5 do POnŚ 20-02-21 10:42 1.15MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 5 do POnŚ

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu oraz prognoza oddziaływania na środowisko [13]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego 20-02-21 10:50 472.26KB pobierz plik: Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego
pdf Załącznik graficzny 1.1 20-02-21 10:51 5.72MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.1
pdf Załącznik graficzny 1.2 20-02-21 10:51 1.37MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.2
pdf Załącznik graficzny 1.3 20-02-21 10:52 1.47MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.3
pdf Załącznik graficzny 1.4 20-02-21 10:52 1.01MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.4
pdf Załącznik graficzny 1.5 20-02-21 10:52 1.24MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.5
pdf Załącznik graficzny 1.6 20-02-21 10:53 6.68MB pobierz plik: Załącznik graficzny 1.6
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 20-02-21 10:54 1.36MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf Załącznik graficzny nr 1 do POnŚ 20-02-21 10:54 5.5MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 1 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 2 do POnŚ 20-02-21 10:55 2.76MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 2 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 3 do POnŚ 20-02-21 10:55 2.98MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 3 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 4 do POnŚ 20-02-21 10:56 1.16MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 4 do POnŚ
pdf Załącznik graficzny nr 5 do POnŚ 20-02-21 10:56 2.52MB pobierz plik: Załącznik graficzny nr 5 do POnŚ

 

Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu. Powyższe uchwały weszły w życie 8 maja 2020 r. Z treścią planów miejscowych można się zapoznać tutaj.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście. Powyższa Uchwała weszła w życie 3 października 2020 r., a z jej treścią można się zapoznać tutaj.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H