Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018 r.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

 

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:07 720.35KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:08 593.16KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:09 1.56MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:10 207.25KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

 

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 18-06-01 08:21 5.79MB pobierz plik: obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych

 

 Wyłożenie do publicznego Wglądu projektu Planu miejscowego

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

 

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego 19-02-08 10:16 0.97MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego

Z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu tego planu, można zapoznać się poniżej.

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoza oddziaływania na środowisko [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-02-15 08:21 1.04MB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-02-15 08:25 841.92KB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-02-15 08:25 3.69MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny

W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie planu miesjcowego ponawia się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia, opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

 

kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego 19-04-26 07:49 900.18KB pobierz plik: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego

Ze zmienionym projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu tego planu, można zapoznać się poniżej.

 

kategoria: Projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - tekst 19-05-06 14:53 415.04KB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - tekst
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-05-06 14:56 7.77MB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-05-06 15:18 1.04MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-05-06 14:55 8.24MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny

W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie złożono uwag do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu. 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, położonego w rejonie ul. Sudeckiej. Uchwała weszła w życie 9 sierpnia 2019 r. Z treścią planu miejscowego można się zapoznać tutaj.

 Wyłożenie do publicznego Wglądu projektów Planów miejscowych

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu; w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu. Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:22 151KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:23 1.84MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H