Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018 r.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych.

 

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:07 720.35KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/546/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:08 593.16KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/547/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:09 1.56MB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/548/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
pdf Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 18-06-01 08:10 207.25KB pobierz plik: Uchwała Nr XXXVI/556/2018 o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

 

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 18-06-01 08:21 5.79MB pobierz plik: obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych

 

 Wyłożenie do publicznego Wglądu projektu Planu miejscowego

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

 

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego 19-02-08 10:16 0.97MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego

Z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu tego planu, można zapoznać się poniżej.

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognoza oddziaływania na środowisko [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-02-15 08:21 1.04MB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-02-15 08:25 841.92KB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-02-15 08:25 3.69MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny

W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie planu miesjcowego ponawia się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia, opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

 

kategoria: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego 19-04-26 07:49 900.18KB pobierz plik: Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu planu miejscowego

Ze zmienionym projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu tego planu, można zapoznać się poniżej.

 

kategoria: Projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - tekst 19-05-06 14:53 415.04KB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - tekst
pdf Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-05-06 14:56 7.77MB pobierz plik: Projekt planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia 19-05-06 15:18 1.04MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny 19-05-06 14:55 8.24MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia - załącznik graficzny

W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie złożono uwag do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu. 

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, położonego w rejonie ul. Sudeckiej. Uchwała weszła w życie 9 sierpnia 2019 r. Z treścią planu miejscowego można się zapoznać tutaj.

 Wyłożenie do publicznego Wglądu projektów Planów miejscowych

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu; w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu. Opis procedury oraz formularz uwag zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu. Sposób oraz termin złożenia uwag do projektu planu określono w obwieszczeniu.

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:22 151KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 19-09-20 08:23 1.84MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Z projektami uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozami oddziaływania na środowisko można zapoznać się poniżej.

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [17]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały RA_53 19-09-27 09:36 814.23KB pobierz plik: Projekt uchwały RA_53
pdf Załącznik RA_53.1.1 19-09-27 09:38 243.72KB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.1
pdf Załącznik RA_53.1.2 19-09-27 09:38 0.92MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.2
pdf Załącznik RA_53.1.3 19-09-27 09:39 1.18MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.3
pdf Załącznik RA_53.1.4 19-09-27 09:39 2.37MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.4
pdf Załącznik RA_53.1.5 19-09-27 10:15 849.41KB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.5
pdf Załącznik RA_53.1.6 19-09-27 09:40 7.48MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.6
pdf Załącznik RA_53.1.7 19-09-27 09:41 7.49MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.7
pdf Załącznik RA_53.1.8 19-09-27 09:42 0.94MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.8
pdf Załącznik RA_53.1.9 19-09-27 09:42 1.5MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.9
pdf Załącznik RA_53.1.10 19-09-27 09:43 1.53MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.10
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 19-09-27 09:44 1.01MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf Załącznik RA_53.1.1 POnŚ 19-09-27 10:08 241.28KB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.1 POnŚ
pdf Załącznik RA_53.1.2 POnŚ 19-09-27 10:08 0.95MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.2 POnŚ
pdf Załącznik RA_53.1.3 POnŚ 19-09-27 10:08 1.07MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.3 POnŚ
pdf Załącznik RA_53.1.4 POnŚ 19-09-27 10:08 2.17MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.4 POnŚ
pdf Załącznik RA_53.1.5 POnŚ 19-09-27 10:08 1.42MB pobierz plik: Załącznik RA_53.1.5 POnŚ

 

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej Ostróg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [13]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały RA_54 19-09-27 09:05 473.86KB pobierz plik: Projekt uchwały RA_54
pdf Załącznik RA_54.1.1 19-09-27 09:04 7.34MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.1
pdf Załącznik RA_54.1.2 19-09-27 09:04 1.72MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.2
pdf Załącznik RA_54.1.3 19-09-27 09:04 1.85MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.3
pdf Załącznik RA_54.1.4 19-09-27 09:04 7.79MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.4
pdf Załącznik RA_54.1.5 19-09-27 09:04 1.57MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.5
pdf Załącznik RA_54.1.6 19-09-27 09:04 8.55MB pobierz plik: Załącznik RA_54.1.6
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 19-09-27 08:59 0.99MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf Załącznik 1.1 POnŚ 19-09-27 09:00 7MB pobierz plik: Załącznik 1.1 POnŚ
pdf Załącznik 1.2 POnŚ 19-09-27 09:01 3.48MB pobierz plik: Załącznik 1.2 POnŚ
pdf Załącznik 1.3 POnŚ 19-09-27 09:02 3.76MB pobierz plik: Załącznik 1.3 POnŚ
pdf Załącznik 1.4 POnŚ 19-09-27 09:02 8.5MB pobierz plik: Załącznik 1.4 POnŚ
pdf Załącznik 1.5 POnŚ 19-09-27 09:03 3.15MB pobierz plik: Załącznik 1.5 POnŚ

kategoria: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w jednostce strukturalnej Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [23]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały RA_55 19-09-27 09:09 695.7KB pobierz plik: Projekt uchwały RA_55
pdf Załącznik RA_55.1.1 19-09-27 09:11 1.67MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.1
pdf Załącznik RA_55.1.2 19-09-27 09:11 3.53MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.2
pdf Załącznik RA_55.1.3 19-09-27 09:12 3MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.3
pdf Załącznik RA_55.1.4 19-09-27 09:12 4.31MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.4
pdf Załącznik RA_55.1.5 19-09-27 09:14 1.64MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.5
pdf Załącznik RA_55.1.6 19-09-27 09:15 4.02MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.6
pdf Załącznik RA_55.1.7 19-09-27 09:16 1.6MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.7
pdf Załącznik RA_55.1.8 19-09-27 09:17 1.4MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.8
pdf Załącznik RA_55.1.9 19-09-27 09:18 1.96MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.9
pdf Załącznik RA_55.1.10 19-09-27 09:18 1.86MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.10
pdf Załącznik RA_55.1.11 19-09-27 09:19 8.49MB pobierz plik: Załącznik RA_55.1.11
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 19-09-27 10:51 1MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.1 19-09-27 09:59 1.57MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.1
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.2 19-09-27 10:00 2.88MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.2
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.3 19-09-27 10:01 2.28MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.3
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.4 19-09-27 10:02 3.24MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.4
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.5 19-09-27 10:16 0.96MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.5
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.6 19-09-27 10:03 3.13MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.6
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.7 19-09-27 10:04 1.34MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.7
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.8 19-09-27 10:05 869.69KB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.8
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.9 19-09-27 10:05 1.11MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.9
pdf POnŚ Załącznik RA_55.1.10 19-09-27 10:09 1.09MB pobierz plik: POnŚ Załącznik RA_55.1.10

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H