Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/TARGOWISKO_MIEJSKIE
Drukuj grafikę : tak / nie

TARGOWISKO MIEJSKIE

W ramach podpisanej umowy z Miastem Racibórz usługa prowadzenia oraz administrowania targowiskiem na Placu Targowym została powierzona Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Raciborzu.

Podmiot zobowiązany jest m.in. do organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska, nadzorowanie i egzekwowanie obowiązków handlujących, zawieranie z handlującymi umów najmu na boksy zamknięte oraz stragany otwarte, prowadzenia biura obsługi klienta w godzinach od 6:00 do 14:00 i szaletu na targowisku od 6:00 do 16:00.

Rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim na Placu Targowym można dokonaćza pośrednictwem:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10
tel. 32 415 34 24 wew. 133