Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
29 Listopad 2019
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Miasto chce rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych
Miasto chce rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych

W raciborskim urzędzie miasta trwają prace związane z wytyczeniem tras rowerowych oraz wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pod nazwą „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych w Raciborzu”.

Jedna z planowanych tras na odcinku od Krzyżanowic przez Bieńkowice do granicy Gminy Racibórz i później wzdłuż Psinki do ul. Topolowej - to zadanie, które chcemy realizować wspólnie z Gminą Krzyżanowice w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Działania 4.5.Poddziałania 4.5.3. typ3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.. W środę podczas sesji radni przyjęli uchwałę zezwalającą na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Racibórz, a gminą Krzyżanowice w celu realizacji tego zadania.

Gmina Krzyżanowice jako wnioskodawca złoży wniosek aplikacyjny w ramach ww. Konkursu natomiast Miasto Racibórz jako Partner projektu zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz partycypacji w kosztach. Szczegółowe zasady współpracy Partnerów, ich obowiązki oraz partycypację w kosztach realizacji zadania określi Porozumienie, które Partnerzy podpiszą na podstawie podjętej wczoraj uchwały.

Realizacja zadania pozwoli na utworzenie połączenia między sąsiadującymi samorządami: Gminą Krzyżanowice oraz Miastem Racibórz. Wspólne rozwijanie infrastruktury rowerowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa rowerzystów, rozwoju turystyki, propagowania aktywności fizycznej oraz zbliżenia obu jednostek samorządów.

 Miasto Racibórz chce być jak najlepiej przygotowane do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Dokumentacja projektowa to kluczowa kwestia, która pozwoli na złożenie wniosków o dofinansowanie. Powstałe projekty dotyczące rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych muszą być zgodne z takimi dokumentami, jak: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” oraz „Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”. W prace projektowe zaangażowany jest Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego, który gościł u nas niedawno w Raciborzu, i który deklarował chęć współpracy z miastem w tym zakresie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H