Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
29 Maj 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Zmiany funkcjonowania urzędu wchodzą w życie z dniem 1 czerwca
Zmiany funkcjonowania urzędu wchodzą w życie z dniem 1 czerwca

OGŁOSZENIE URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

Urząd Miasta Racibórz informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 r. przywrócone zostają stałe godziny pracy Urzędu oraz wprowadzone zostają zmiany w zakresie obsługi interesantów.

1. Urząd Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego czynne będą w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 17.30
piątek: 7.30 - 13.30

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.30 - 15.30
środa: godz. 8.30 - 17.30
piątek: godz. 8.30 - 13.30

2. Obsługa interesantów odbywać się będzie z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi interesantów jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego Wydziału/Referatu.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu (https://www.bipraciborz.pl/bip/zawartosc/html/podglad-typ-77471)

2) Interesanci zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa:
- zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście,
- zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
- zakrywania ust i nosa,
- przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant,
- na terenie budynku Urzędu interesanci poruszają się tylko i wyłącznie w obecności pracownika Wydziału/Referatu załatwiającego konkretną sprawę.

3. Kasy w budynkach Urzędu będą nieczynne.

4. Zaleca się, aby w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie, mailowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie (https://www.bipraciborz.pl/bipkod/11817867).

5. W dalszym ciągu przed Urzędem będzie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty we wszystkich realizowanych przez Urząd sprawach. Prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Miasta poprzez:
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
pocztę elektroniczną:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H