Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego2 marca rusza nabór do przedszkoli. Dowiedz się więcej !

System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 wdrożony został w Gminie Racibórz w okresie od maja 2000 r. do czerwca 2001 r. na bazie podejmowanych  wcześniej działań proekologicznych.

Wzorcem przy wdrażaniu systemu okazały się renomowane zakłady działające na terenie miasta tj.: HENKEL Polska Sp. z o.o., SGL CARBON Polska S.A., RAFAKO S.A., MIESZKO S.A.

Po przeprowadzeniu oceny funkcjonowania systemu przez jednostkę certyfikującą, Gminie został przyznany certyfikat, którego uroczyste wręczenie miało miejsce dnia 21 czerwca 2001 r. podczas Festynu Ekologicznego. Racibórz stał się pierwszą Gminą w Polsce i Europie posiadającą taki certyfikat.

Początkowo system funkcjonował tylko w Urzędzie Miasta i 7 jednostkach gminnych, później objął Urząd Miasta Racibórz oraz 14 jednostek gminnych:

  • Przedszkole nr 3, 10, 13, 15, 24, 26,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
  • Szkoła Podstawowa nr 1, 3, 15, 18,
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

System nadzorowany był przez jednostkę certyfikującą, której auditorzy każdego roku przeprowadzali audity nadzoru,   w tym co 3 lata audit recertyfikacyjny (odnowieniowy), na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

14 września 2018 r. wygasła ważność, posiadanego przez Gminę Racibórz, certyfikatu i zdecydowano o zaprzestaniu utrzymywania SZŚ ISO 14001.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H