banner 500+

Logo programu Rodzina 500+Najważniejsze informacje o założeniach do projektu programu „Rodzina 500 +”

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200 zł netto.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby uprawnione do świadczeniA wychowawczego

Według projektowanych założeń programu, świadczenie wychowawcze otrzymywać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Okres na jaki ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres zasiłkowy obowiązujący od 01.10-30.09 nastepnego roku.

Kryterium dochodowe

Projekt zakłada, iż rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko.

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego

Wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społeczne w Raciborzu, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

W dniu 15.03.2016 r. zawarto porozumienie zawarte z bankami: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, które dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Ośrodka Pomocy w Raciborzu.

Należy podkreślić, że Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Osoby o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą zobligowane dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Świadczenie ma być przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub przekazem pocztowym. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Dział Świadczeń Rodzinnych

  • tel. 32 417 10 46
  • lub 32 417 10 47
kategoria: program 500 plus [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek 500+.pdf 17-08-02 08:55 147.19KB pobierz plik: Wniosek 500+.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H