• Język migowy
  • BIP

Program 500+

banner 500+

Logo programu Rodzina 500+Najważniejsze informacje o założeniach do projektu programu „Rodzina 500 +”

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego na okres na jaki ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego

Wniosek będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społeczne w Raciborzu, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

W dniu 15.03.2016 r. zawarto porozumienie zawarte z bankami: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, które dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Rodzic lub opiekun może za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Ośrodka Pomocy w Raciborzu.

Należy podkreślić, że Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Dział Świadczeń Rodzinnych

Kategoria: program 500 plus [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2017-08-02 Wniosek 500+.pdf
ilość pobrań: 567
Wniosek 500+.pdf 147.19KB zobacz
do góry