• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nowe chodniki i ścieżki rowerowe przy ulicy Słowackiego. (..)

Nowe chodniki i ścieżki rowerowe przy ulicy Słowackiego. Prace rozpoczęte

2024-02-13

Ruszyły prace związane z przebudową chodnika przy ulicy Słowackiego, obejmujące szeroko zakrojone roboty, których celem jest budowa nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej. Te działania rozpoczynają realizację zadania o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu", na które Miasto Racibórz pozyskało prawie 7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania.

Inwestycja przeprowadzana jest dwutorowo: pierwsze obecnie realizowane zadanie prowadzone jest na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Ocickiej. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę dotychczasowych elementów dróg i ulic, roboty ziemne, regulację studzienek kanalizacyjnych, gazowych, wodociągowych i telefonicznych, wykonanie warstwy podbudowy, zamontowanie krawężników oraz położenie nawierzchni chodników. Koszt tych robót wynosi 624 359,96 zł.

Drugie równolegle prowadzone zadanie dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Katowickiej, wzdłuż ul. Słowackiego, przez ul. Ogrodową, ul. Michejdy, aż do ul. Mariańskiej. W sumie powstanie 1700 m bieżących nowych ścieżek rowerowych, których wartość wynosi prawie 3 mln zł.

Dzięki przeprowadzonym remontom komfort oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Słowackiego i w jej obrębie zostaną znacząco poprawione. Nie bez znaczenia będzie także estetyka nowo wykonanej infrastruktury.

5 zdjęć

Nowe chodniki i ścieżki rowerowe przy ulicy Słowackiego. Prace rozpoczęte

5 zdjęć

 

do góry