Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie

 Fundusz Górnośląski SA od uruchomienia ŚPdG udzielił łącznie 31 pożyczek na kwotę 40 148 000 zł  (wypłacił 29 pożyczki na kwotę  na kwotę 25 936 000 zł).  Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE) udzieliło 44 pożyczek na kwotę 5 716 058,44 zł (wypłaciło 44 pożyczek na kwotę 5 383 329,64zł). Bank Pekao S.A. udzielił 106 pożyczek na kwotę 59 507 500 zł (wypłacił 100 pożyczek na kwotę 38 524 586,52 zł).

Szczegółowe informacje znajdziesz na: https://dlagospodarki.slaskie.pl/

Śląski pakiet dla gospodarki obejmuje pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.

I FILAR - Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego

W ramach działań związanych ze wsparciem śląskich przedsiębiorców pośrednicy Finansowi: Fundusz Górnośląski S.A., Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Bank Pekao S.A. oferują preferencyjne pożyczki na wydatki Inwestycyjne - służące powstawaniu nowych środków trwałych na terenie województwa śląskiego oraz na wydatki bieżące, służące zaspokojeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Środki na udzielane pożyczki pochodzą z RPO WSL 2014- 2020.

 II FILAR - wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy

 • Od uruchomienia Śląskiego Pakietu dla Gospodarki  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wsparł 51 474 firm na kwotę 651 849 202,95 zł (kwota dotyczy świadczeń wypłaconych przez powiatowe urzędy pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP oraz części kosztów prowadzenia działalności dla mikroprzedsiębiorców).

 • Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pracujących kończące się egzaminami prowadzącymi do uzyskania certyfikatów i uprawnień szczególnie poszukiwanych na rynku pracy oraz szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących, które własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności ogólne (38 mln zł).
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wsparcie jest udzielane na okres maksymalnie 3 miesięcy (279 mln zł).
 • Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Dofinansowanie szkoleń dla MŚP (105 mln zł).
 • Subsydiowane zatrudnienie oraz staże – narzędzia aktywizacji zawodowej (57,5 mln zł).
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement – ze wsparcia będą mogły skorzystać m.in. osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (64,9 mln zł).
 • Staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia) (96 mln zł).

 

III FILAR - wsparcie bezzwrotne - inwestycje w MŚP

Konkurs Innowacje w MŚP – 30.01.2020-30.04.2020 r.

Nabór  umożliwił złożenie wniosków firmom, które chciały wprowadzić innowacje produktowe bądź procesowe,  poniosły nakłady związane z pozyskaniem opinii o innowacyjności, przeprowadziły badania, których wyniki  planują wdrożyć. ŚCP nie zrezygnowało z tego konkursu, jednak z uwagi na pandemię, przedłużono nabór, by firmy mogły uzyskać niezbędne dokumenty.

Początkowa alokacja w konkursie: 86 mln złotych. Liczba złożonych wniosków: 110, liczba wybranych do dofinansowania: 67.

18 listopada Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wniosków wybranych do dofinansowania, podnosząc jednocześnie alokację w konkursie do wysokości, pozwalającej na dofinansowanie wszystkich wniosków z pozytywną oceną. Tym samym  kwota przeznaczona na konkurs Innowacje w MŚP wzrosła do ponad 117 mln złotych.

 

 IV FILAR - samorządowe działania wspierające

 Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.

I. Perspektywa krótkoterminowa.
Działania w ramach projektu koncentrowały się na:
• organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczącymi możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację,
• uruchomieniu Akademii Internacjonalizacji – bezpłatny dostęp do niezbędnej wiedzy nt. rynków zagranicznych np.: uregulowania prawne, ekonomiczne, wymagane dokumenty, certyfikaty.
Wszystkie informacje i terminy webinariów i spotkań w ramach Akademii Internacjonalizacji zamieszczane są na stronie https://invest-in-silesia.pl/ oraz na fanpage’u InSilesia na facebooku.

II. Perspektywa długoterminowa.
Wsparcie dla przedsiębiorców po zakończeniu epidemii będzie realizowane poprzez:
• organizację misji zagranicznych i przyjazdowych – rozmowy B2B, B2C, weryfikacja rynków, poszukiwanie nowych kontrahentów,
• organizację targów zagranicznych – możliwość bezpłatnego uczestnictwa firm na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie,
• współorganizację krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym - możliwość bezpłatnego uczestnictwa na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie.

Najbliższe planowane wyjazdy na misje i targi gospodarcze:
- 16-19 marca 2021 r. MIPIM, Cannes (stoisko) - targi inwestycji i nieruchomości,
- 12-16 kwietnia 2021 r., Hanover Messe (stoisko) - targi przemysłowe,
- 14-16 czerwca 2021 r. Middle East Energy, Dubaj (stoisko) - targi branży energetycznej,
- 21-24 czerwca 2021 r. Arab Health, Dubaj (stoisko) - targi branży medycznej,
- 1-3 września 2021 r. Florida International Medical Expo (FIME), Miami Beach (stoisko) - targi branży medycznej,
- 11-13 października 2021 r. Expo Real, Monachium (stoisko) - targi nieruchomości,
- 26-29 października 2021 r. 9th International Mining, Equipment, Minerals & Metal Exhibition, Kalkuta (stoisko) - targi branży górniczej,
- 15-18 listopada 2021 r. Medica, Dusseldorf (stoisko) - targi branży medycznej.

 

V FILAR - "Wejścia kapitałowe" zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie

Od dnia ogłoszenia naboru zarejestrowano i oceniono 247 projektów w różnych ścieżkach:

 • 31 projektów pozostaje na pierwszym etapie (jest w indywidualnym dialogu z ŚFR)
 • 24 projekty pozytywnie zweryfikowane na pierwszym etapie i zostały skierowane na drugi etap procesu inwestycyjnego,
 • 11 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet Inwestycyjny I oraz skierowanych na dalszy etap procesu inwestycyjnego (3 etapowy due dilligence),
 • 5 projektów przeszło procedurę pogłębionego due dilligence (prawnego, technologicznego, finansowego) w toku negocjacji
 • 3 projekty znajdują się w fazie bezpośrednio przedinwestycyjnej (opracowano oraz sygnowano wstępne porozumienie warunków transakcji Term Sheet) ŚFR zakończył rozmowy z koinwestorami,
 • 3 kolejne projekty są przygotowywane do procedury o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w procesie inwestycyjnym SFR .
 • 11.2020 r. pierwszy z projektów procedowanych w ramach Instrumentu uzyskał niezbędne zgody korporacyjne. 03.12.2020 r. podpisano akt notarialny powołania do życia nowej spółki z udziałem ŚFR, 03.12.2020 została podpisana również umowa inwestycyjna.

  Śląski Fundusz Rozwoju zainwestuje 7,1 mln zł w fabrykę baterii do pojazdów, w fabrykę magazynów energii, w usługi dla przemysłu 4.0. Koinwestorzy zainwestują w wybrane projekty 19,7 mln zł. Łącznie ŚFR zainwestuje 26,8 mln zł z inwestorami.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H