Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/aktualnosci_gospodarcze/Posiedzenie-Konsultacyjnej-Rady-Gospodarczej/idn:8277
Drukuj grafikę : tak / nie

Posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej

05 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności Gospodarcze
Wczoraj obradowała Konsultacyjna Rada Gospoadarcza
Wczoraj obradowała Konsultacyjna Rada Gospoadarcza

Wczoraj w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Racibórz. Obrady zdominowały dwie kwestie: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są ponoszone przez przedsiębiorców oraz zapisy regulaminu strefy płatnego parkowania w mieście.

Rada Konsultacyjna sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania Prezydenta Miasta Racibórz swoją wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz mających wpływ na jego gospodarkę.

Konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Racibórz, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście. Rada może konsultować i wydawać opinie dotyczące spraw zgłoszonych przez Prezydenta, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego.