Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
26 Wrzesień 2018
kategoria:
Aktualności Gospodarcze

Dzisiaj inwestor przychodzi na "gotowe". Zanim zdecyduje się zainwestować swoje pieniądze chce mieć pewność, że na zakupionych terenach inwestycyjnych będzie mieć dostęp do wszystkich mediów i dobrej jakości infrastruktury technicznej.

Inwestycje w uzbrojenie terenów inwestycyjnych to olbrzymie pieniądze.

Na dobrej jakości infrastrukturę techniczną, która pozwala ściągnąć do KSSE inwestorów, miasto przeznaczyło juz ponad 6,1 miliona złotych. Jednak pieniaze te w większej części nie pochodziły z m,iejskiego budżetu. Urząd Miasta Racibórz uzyskał na wszystkie prace obejmujące uzbrojenie terenów objętych KSSE dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości ponad 4,2 miliona zł!

Środki te zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.To właśnie dzięki tym finansom został zrealizowany projekt o nazwie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”.

Dofinansowanie objęło: opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, nadzór inwestorski, nadzór autorski, roboty budowlane, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan oraz dostawę i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew ozdobnych i krzewów.

Koszt zagospodarowania "starej strefy" to 2 300 845,84 zł. Wartość dofinansowania projektu wyniosła  85%  kosztów kwalifikowalnych Projektu w wysokości 1 811 669,37 zł.

Uzbrojenie nowej części KSSE objęło budowę drogi dojazdowej publicznej i drogi węwnętrzej wraz z oświetleniem i chodnikiem oraz przebudowę sieci teletechnicznej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniami do działek, budowę przepompowni ścieków deszczowych i o zbiornika retencyjnego, budowę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektrycznym, budowę sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do działek). Tu wartość inwestycji sięgnęła  3,8 mln zł, z czego dofinansowanie jakie pozyskano to prawie 2,4 mln.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H