Turystyka

Bogate dzieje (Racibórz był historyczną stolicą Księstwa Raciborskiego) oraz ulokowanie na skrzyżowaniu szlaków z Czech i Moraw do Krakowa, na Ruś oraz na Śląsk sprawiły, że na obszarach współczesnego Raciborza znalazły się liczne XIII-wieczne budowle. Dzięki temu współcześnie miasto może być celem zarówno turystyki poznawczej, jak i wyjazdów typowo rekreacyjnych.

Główną przestrzeń publiczną Raciborza stanowi stary układ urbanistyczny wraz z centralnym rynkiem. Do najcenniejszych zabytków położonych w ścisłym centrum miasta należą m.in.: mury zamku wzniesione na fundamencie dawnej gotyckiej budowli (pochodzą z 1 połowy XVII wieku), czy XVIII-wieczny dom położony przy ulicy Londzina, spełniający funkcję zajazdu (według źródeł jest to najstarszy zajazd na Górnym Śląsku).

Jednymi z najstarszych obiektów na terenie miasta są budowle sakralne. Należą do nich m.in.: pierwszy w Raciborzu kościół parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1205r.) oraz perła śląskiego gotyku - kaplica zamkowa pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego na Ostrogu, ufundowana po 1287 r. przez księcia raciborskiego - Przemysła.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Wśród największych atrakcji turystycznych Raciborza należy wymienić:

Zamek Książąt Raciborskich

W 1108 r., jak czytamy w Kronice Galla Anonima, zajęty przez Bolesława Krzywoustego. W latach 1285–1287 przebywał tu zwaśniony z księciem Henrykiem IV Probusem biskup wrocławski Tomasz II. To tutaj znajduje się Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego, wybudowana zapewne w latach 80. XIII w., do dziś uznawana za wyjątkowej rangi dzieło, zwane perłą górnośląskiego gotyku (odrestaurowana w 2016 roku). Obecnie zamek należy do Powiatu Raciborskiego, który w czerwcu 2012 r. oficjalnie zakończył renowację budynku bramnego, domu książęcego i słodowni, połączoną z modernizacją dziedzińca oraz ściany budynku wschodniego. Zamek mieści dziś sale wystawiennicze i konferencyjne oraz zaplecze gastronomiczne.


Więcej informacji o zamku oraz godziny otwarcia obiektu dla zwiedzających znajduje się w dziale Turystyka pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/zamek_ksiazecy

Dane teleadresowe:

  • ul. Zamkowa 2
  • 47-400 Racibórz
  • Budynek Bramny
  • tel. +48 32 700 60 52
  • tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105
  • e-mail:

Mury obronne

Pierwsze mury obronne powstały w XIII w. Otoczone fosą umocnienia wielokrotnie dały skuteczny odpór najeźdźcom, m.in. Mongołom (zwanym też Tatarami), wojskom biskupa ołomunieckiego Brunona czy Scytom (Rusinom). Ocenia się, że łączna długość murów obronnych Raciborza, wysokich nieraz na ponad 9 m, wynosiła około 1,8 km. Zachowany w najlepszym stanie odcinek znajduje się przy ul. Basztowej, gdzie odwiedzający znajdą również dawną wieżę więzienną, popularnie zwaną „basztą”. Pozostałe odcinki znajdują się przy ulicach: Batorego (przy targowisku), Podwale, Drzymały (najdłuższy fragment), Browarnej i Gimnazjalnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Zabytki pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/zabytki_racioborza

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 1205 roku

Jedna z najstarszych górnośląskich świątyń parafialnych, jedyna, która zachowała cechy wczesnego śląskiego gotyku. Wedle zapisów wzniesiona w 1205 r. Kościół nazywany jest zamiennie „farnym”. Mimo, że świątynia była wielokrotnie przebudowywana, zachowała się jej pierwotna gotycka bryła z charakterystycznymi gwiaździstymi sklepieniami. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny wykonany w latach 1656–1660, a w nim dwa cenne obrazy: koronacja Najświętszej Maryi Panny z połowy XVII w. oraz Wniebowzięcie NMP z 1890 r. pędzla mistrza Jana Bochenka. Aktualności dotyczące spraw parafii znajdują się na stronie internetowej Parafii


Szczegółowe informacje turystyczne o obiekcie znajdują sie w dziale Zabytki pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/kosciol_wnmp_farny

Dane teleadresowe:

  • ul. Mickiewicza 8
  • 47-400 Racibórz
  • Tel.: +48 32 4154908
  • e-mail:

Park Zamkowy

Park Zamkowy zajmuje powierzchnię 13,87 ha. Posiada chronionego prawnie, będąc wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod nr A/1672/66/97, 17.12.1997. Wchodzi w skład zespołu zamkowego, który obejmuje: zamek z XIII/XIV w., kaplicę z 1290 r., budynek bramny z XIII i XIV w., a także pozostałości murów obronnych od strony zachodniej. Wędrując jego alejami, turyści mogą dotrzeć do trzech innych obiektów zabytkowych – budynku koszar wojskowych z lat ‘80 i ‘90 XIX wieku, zespołu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela oraz budynku przystani żeglarskiej z końca XIX wieku.


Szczegółowe informacje na temat Parku Zamkowego znajdują się w dziale Zabytki pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/park_zamkowy_raciborz

Rezerwat leśno-stawowy „Łężczok”

Utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych jest uznawany za unikat wśród rezerwatów przyrody w Polsce. W Łężczoku swój dom znalazło 249 gatunków ptaków, kilkaset gatunków bezkręgowców oraz 46 gatunków dziko żyjących ssaków. Przebywają tu także przedstawiciele gatunków chronionych w Polsce, takich jak: ślimak winniczek, ropucha zwyczajna i zielona, kumak nizinny, huczek ziemny, traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna oraz wiele więcej, w tym zwierzęta uznawane wedle kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUNCN) za gatunki wymierające lub narażone na wymarcie. Bardzo bogato przedstawia się także flora, która w raciborskim rezerwacie obejmuje m.in. 30 gatunków roślin chronionych. Przez Łężczok przebiega fragment długiego na 158 kilometrów szlaku turystycznego, nazwany Aleją Husarii Polskiej, otoczony starymi dębami i bukami, z których część zasadził Król Polski Jan III Sobieski przed wyprawą na Wiedeń.


Więcej informacji o Rezerwacie leśno-stawowym „Łężczok” można znaleźć w dziale Zabytki pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/rezerwat_lesno_stawowy_lezczok

Arboretum Bramy Morawskiej

Zajmuje dawny las zakupiony przez mieszczan od księcia raciborskiego w 1928 r. Arboretum nazywane jest zamiennie „Lasem Obora”. Na łącznej powierzchni 150 hektarów pagórkowatego terenu dominuje las mieszany, bogaty w ciekawe okazy flory, fauny i grzybów. Przez pobliską Bramę Morawską migrowały w przeszłości (a także migruje obecnie) wielu przedstawicieli świata ożywionego. Można tu spotkać dęby o 4-metrowym obwodzie, liczne jary, stawy, źródła i strumyki, a także wyjątkowo urządzone kolekcje roślin. Zwiedzanie ułatwiają dwie dobrze oznakowane ścieżki edukacyjne: dendrologiczna i ekologiczna. W lesie znajduje się ponadto: mini-zoo (ok. 100 gatunków zwierząt i ptaków), ścieżka zdrowia, tor saneczkowy, mała skocznia narciarska i utworzony w 2011 roku „Zaczarowany Ogród”. Przy Arboretum umieszczone jest kąpielisko oraz przygotowane specjalnie dla turystów miejsce kempingowe.

Do powyższej listy należy doliczyć co najmniej kilkanaście innych obiektów o dużym znaczeniu turystycznym. W szczegółowy sposób zostały wymienione i opisane w dedykowanej zakładce strony internetowej miasta pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/atrakcje_turystyczne


Więcej informacji o Arboretum Bramy Morawskiej można znaleźć w dziale Zabytki pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/arboretum_bramy_morawskiej_raciborz

Wszelkiego rodzaju przewodniki turystyczne oraz foldery promocyjne w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim oraz węgierskim można pobrać pod adresem: https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/foldery_i_przewodniki

BAZA NOCLEGOWA

Powiat raciborski może się pochwalić dobrze rozwiniętą bazą noclegową, w skład której wchodzą cztery hotele (trzy 3-gwiazdkowe, jeden 2-gwiazdkowy) oraz kilkadziesiąt obiektów typu: ośrodki i domy wypoczynkowe, gościńce, campingi i pola namiotowe.

Zaktualizowano: 2019-09-10

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H