Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomości niezabudowane, położone w Raciborzu, posiadające bezpośredni dostęp do ulicy 1 Maja. Teren jest niezagospodarowany posiadający pełne uzbrojenie.
Infrastruktura:
Elektryczność:
15kv  - 1m od granicy działki
0,4kv – 5m od granicy działki
110kv – 100m  od granicy działki
Gaz: 11 m od granicy działki
Woda: 1,5 m od granicy działki
Kanalizacja sanitarna: 7-8m od granicy działki
Oczyszczalnia ścieków: Racibórz, ul. Wodna 19, ok. 9 min
Połączenia:
z autostradą A4:
- na półncnym wschodzie poprzez drogę DW 919 (dystans 40 km - węzeł Sośnicowice);
z autostradą D1 w Republice Czeskiej (przejście graniczne Chałupki/Bohumin):
- od północnego zachodu drogą DK 45  (dystans 25 km)
z autostradą A1 drogą DW 935 - dystans 26km
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei: bezpośrednio przy terenie
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Racibórz
Odległość od bocznicy kolejowej: bezpośrednio przy terenie

Oznaczenia geodezyjne

 1. Nieruchomości o powierzchni 2,0322 ha, w skład których wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami: 988/180 i 1135/180 obie k.m. 3 Racibórz, stanowiące własność Gminy Racibórz oraz działki oznaczone ewidencyjnie numerami: 1054/182, 1153/182 i 1181/182, wszystkie k.m.3 Racibórz, stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym, do dnia 5 grudnia 2089r. Gminy Miasta Racibórz.                                                                                                                                  

2. Nieruchomość o powierzchni 1,1017 ha, oznaczona ewidencyjnie numerem 1189/182 i 1191/182 k.m.3 Racibórz; stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym, do dnia 5 grudnia 2089r. Gminy Miasta Racibórz;

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz we fragmencie – tereny kolejowe

Forma zbycia

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

Miejsce przetargu

Pozostają w ofercie miasta.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail:,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70


Cechy szczególne:  szybka ścieżka dostępu – teren gotowy do sprzedaży (max. 2 miesiąceod ogłoszenia o przetargu)

 
Teren inwestycyjny przy ul. 1 Maja                    Fot. Teren inwestycyjny przy ul. 1 Maja


Grunt na medalFot. Grunt na medal -
Teren inwestycyjny przy ul. 1 Maja

  
Teren inwestycyjny przy ul. 1 MajaNieruchomości inwestycyjne przy ul. 1 Maja

 Zaktualizowano: 2020-06-08

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc 11Site Check ul. 1 Maja-1 PL-1-1.doc 20-06-08 11:45 5.94MB pobierz plik: 11Site Check ul. 1 Maja-1 PL-1-1.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H