do góry

Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomość niezabudowana, położona w Raciborzu przy ul. Żorskiej, obecnie teren jest niezagospodarowany. Łączna powierzchnia terenu wynosi 0,7289 ha . Teren przeznaczony dla funkcji usługowej.
Infrastruktura
Elektryczność: Tak
Gaz: Tak
Woda: Tak
Kanalizacja sanitarna: Tak
Oczyszczalnia ścieków: 3,5 km; ok. 8 min.
Połączenia
Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK45  - 150 m; ok. 1 min.
Autostrady: A4 - 41 km (47 min)
                          A1 – 29,1 km (32 min)
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei: 3,1 km; ok. 7 min.
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Racibórz
Odległość od bocznicy kolejowej: 3 km; ok. 7 min.

 Oznaczenia geodezyjne

 Nieruchomość w skład których wchodzi działka oznaczona ewidencyjnie numerem: 398 k.m. 5 obręb Racibórz

Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony dla zabudowy usługowej.

Forma zbycia

Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: ,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70


Zaktualizowano: 2016-08-31

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Site Check ul. Żorska 16-08-03 15:22 114.5KB pobierz plik: Site Check ul. Żorska

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H