Miasto Racibórz zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowym, który odbędzie się na Rynku w Raciborzu w dniach 5-8.12.2019 r., organizowany w ramach projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”, numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_029/0001625 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czechy – Polska.

kategoria: Jarmark-boze narodzenie [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plakat CZ 19-11-14 08:05 1.25MB pobierz plik: Plakat CZ
pdf Ulotka PL 19-11-14 08:06 1.34MB pobierz plik: Ulotka PL
pdf Ulotka CZ 19-11-14 08:06 1.29MB pobierz plik: Ulotka CZ
pdf Plakat PL 19-11-14 08:07 1.29MB pobierz plik: Plakat PL
 Informacja o projekcie

Miasto Racibórz oraz Urząd Miasta Ostrawy-Poruby wspólnie rozpoczęli  realizację projektu, w ramach którego w latach 2019 i 2020 odbędzie się 6 jarmarków – Jarmarki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe oraz jarmarki podczas Dni Raciborza i Babiego Lata w Ostrawie Porubie.

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie współpracy między partnerami, między Ostrawą – Porubą a Raciborzem. Współpraca ma na celu organizowanie imprez kulturalnych i społecznych, które przybliżą sposób życia sąsiadów, pozwolą pogłębić komunikację między dwoma regionami i przyczyniać się do zmniejszenia barier społecznych i kulturalnych między dwoma narodami.

Projekt pn. Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia/Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 17_028 / 0001625) powstał w 2017 oraz w 2018 roku i został wybrany do dofinansowania z INTERREG V A Czechy - Polska w ramach osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności, o maksymalnej kwocie dofinansowania 312 708,88 euro. Partnerem zarządzającym jest statutowe miasto Ostrava - dzielnica Poruba.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H