Informujemy, że w dniach 17 - 19 września od godziny 11.00 do 19.00 w Raciborzu na Placu Dominikańskim organizowany będzie Jarmark "Pożegnanie lata".

Do udziału w jarmarku serdecznie zapraszamy wystawców, zwłaszcza reprezentujących branżę rękodzielnictwa (wytwórców i sprzedawców ceramiki, obrazów, tradycyjnych zabawek, przedmiotów drewnianych, ręcznie wykonanej biżuterii) oraz tradycyjnych wyrobów spożywczych (chlebów, wędlin, miodów, także miodów pitnych).

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU:

  1. Termin Jarmarku „Pożegnanie lata": 17-19.09.2021 r.
  2. Godziny otwarcia Jarmarku: 11:00 – 19:00.
  3. Miejsce: Rynek/Plac Dominikański w Raciborzu.
  4. Termin przekazania domków: 17 września 2021 r. w godzinach 9:00-10:30
  5. Godziny dostaw asortymentu: 10:00 – 11:00, dostawy żywności mogą być prowadzone częściej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora.
  6. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2021 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres - Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
  7. Termin dokonania odbioru domków: 19 września od godziny 19:00.

Wydarzenie jest organizowane przez dwa największe miasta Euroregionu Silesia - Racibórz i Ostravę - w ramach projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej o warunkach uczestnictwa oraz zasadach obowiązujących podczas Jarmarku "Pożegnanie lata" przeczytacie w Regulaminie Jarmarków organizowanych przez Miasto Racibórz w ramach projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”, które publikujemy poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Informacja o projekcie

Miasto Racibórz oraz Urząd Miasta Ostrawy-Poruby wspólnie rozpoczęli  realizację projektu, w ramach którego w latach 2019 i 2020 odbędzie się 6 jarmarków – Jarmarki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe oraz jarmarki podczas Dni Raciborza i Babiego Lata w Ostrawie Porubie.

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie współpracy między partnerami, między Ostrawą – Porubą a Raciborzem.

Współpraca ma na celu organizowanie imprez kulturalnych i społecznych, które przybliżą sposób życia sąsiadów, pozwolą pogłębić komunikację między dwoma regionami i przyczyniać się do zmniejszenia barier społecznych i kulturalnych między dwoma narodami. Projekt pn. Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia/Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 17_028 / 0001625) powstał w 2017 oraz w 2018 roku i został wybrany do dofinansowania z INTERREG V A Czechy - Polska w ramach osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji  i społeczności, o maksymalnej kwocie dofinansowania 312 708,88 euro. Partnerem zarządzającym jest statutowe miasto Ostrava - dzielnica Poruba.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zgłoszenie 21-07-12 09:37 168KB pobierz plik: Zgłoszenie
pdf Regulamin 21-07-12 10:45 657.93KB pobierz plik: Regulamin

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H