Strona główna Kultura i sport Imprezy i wydarzenia Jarmark Wielkanocny - Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU WYSTAWCÓW W JARMARKU WIELKANOCNYM

Miasto Racibórz zaprasza zainteresowanych Wystawców do zgłaszania udziału w Jarmarku Wielkanocnym, organizowanym w ramach projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  PRZEKRACZAMY GRANICE .

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU:

  1. Termin Jarmarku Wielkanocnego: 12-14 kwietnia 2019 r.
  2. Godziny otwarcia Jarmarku: 10:00 – 18:00.
  3. Miejsce: Rynek Miejski w Raciborzu.
  4. Termin przekazania domków: 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 7:30 – 9:00.
  5. Godziny dostaw asortymentu: 7:30 – 9:45, dostawy żywności mogą być prowadzone częściej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora.
  6. Termin przesyłania zgłoszeń: do 4 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres - Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
  7. Termin dokonania odbioru domków: 14 kwietnia od godziny 18:00.

Pozostałe warunki uczestnictwa oraz zasady obowiązujące podczas Jarmarku Wielkanocnego zostały zawarte Regulaminie Jarmarków organizowanych przez Miasto Racibórz w ramach projektu „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

kategoria: Jarmark CZ-PL [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Regulamin 19-03-21 12:34 164.5KB pobierz plik: Regulamin
doc Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa 19-03-21 12:35 155KB pobierz plik: Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa
 Informacja o projekcie

Miasto Racibórz oraz Urząd Miasta Ostrawy-Poruby wspólnie rozpoczęli  realizację projektu, w ramach którego w latach 2019 i 2020 odbędzie się 6 jarmarków – Jarmarki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe oraz jarmarki podczas Dni Raciborza i Babiego Lata w Ostrawie Porubie.

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie współpracy między partnerami, między Ostrawą – Porubą a Raciborzem. Współpraca ma na celu organizowanie imprez kulturalnych i społecznych, które przybliżą sposób życia sąsiadów, pozwolą pogłębić komunikację między dwoma regionami i przyczyniać się do zmniejszenia barier społecznych i kulturalnych między dwoma narodami.

Projekt pn. Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia/Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia (numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 17_028 / 0001625) powstał w 2017 oraz w 2018 roku i został wybrany do dofinansowania z INTERREG V A Czechy - Polska w ramach osi priorytetowej 4 - Współpraca instytucji i społeczności, o maksymalnej kwocie dofinansowania 312 708,88 euro. Partnerem zarządzającym jest statutowe miasto Ostrava - dzielnica Poruba.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plakat - jarmark wielkanocny 19-04-01 14:17 2.08MB pobierz plik: Plakat - jarmark wielkanocny
pdf Ulotka - jarmark wielkanocny 19-04-01 14:17 3.87MB pobierz plik: Ulotka - jarmark wielkanocny

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H