Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2017 - Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 (..)

2017 - Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie

Nazwa zadania:
"Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie"

Miejsce realizacji:
Siłownia pod chmurką przy ul. Żółkiewskiego w Raciborzu

Okres realizacji:
22.02.2017 r. - 26.06.2017 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
5 000,00 zł

Główny cel:
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, wykorzystanie ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza aktywnych fizycznie, zainteresowanych crosstreningiem, w dniach 22.02.2017 r. - 26.06.2017 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie".

W ramach zadania, przez kilka miesiący organizowano zawody, które odbyły się w dniu 18 czerwca w godzinach 9:00-16:00 na terenie siłowni pod chmurką przy ul. Żółkiewskiego w Raciborzu.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej. W ramach prac przeprowadzono akcję informacyjną i promującą zadanie, przygotowano także plakat informacyjny. Trener crossfitu przygotował opis i regulamin zawodów oraz zestaw konkurencji podlegających ocenie. Przygotowano także profesjonalny pokaz crossfitu. Podczas zawodów wolontariusze przygotowywali poszczególne konkurencje oraz dbali o komfort i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto wnioskodawcom udało się pozyskać sponsora, który ufundował poczęstunek dla uczestników.

Miasto Racibórz zakupiło koszulki dla uczestników z informacją "Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800- lecie". Ponadto ufundowane zostały puchary. Zgodnie z obowiazującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa Maisto Racibórz zapewniło opiekę medyczną.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w każdym wieku. Otwarta forma crosstreningu dała możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu przez różne grupy wiekowe. Wprowadziła element profilaktyki dotyczący przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym jak stres, agresja, alkoholizm lub wycofanie społeczne. Przeprowadzenie zawodów w roku jubileuszowym, włączyło grupę mieszkańców do świętowania 800-lecia nadania praw miejskich. Wydarzenie wpłynęło korzystnie na promocję zachowań prospołecznych. Wśród beneficjentów znaleźli się nie tylko uczestnicy zawodów, ale także dzieci i okoliczni mieszkańcy, którzy chcieli zobaczyć jak wygląda trening crossfit.

 

19 zdjęć

Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie

do góry