Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2018 - Budowa drewnianej wiaty w poblizu Arboretum Bramy (..)

2018 - Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej

Nazwa zadania:
"Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej"

Miejsce realizacji:
Arboretum Bramy Morawskiej – miejsce parkingu na ul. Markowickiej

Okres realizacji:
16.03.2018 r. – 27.07.2018 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
15 000 zł

Główny cel:
Rozwój turystyki

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w dniach 16.03.2018r. – 27.07.2018r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej".

Budowę drewnianej wiaty rozpoczęto 28 kwietnia i zakończono 13 lipca 2018r. prace odbywały się w piątki, soboty oraz niedziele. Pierwszym etapem było przygotowanie materiału, następnie przetransportowanie go z zaplecza Arboretum na miejsce budowy. Osadzono 6 słupów i kalenicę, wzmocniono konstrukcję śrubami. Ostatnim elementem był montaż podłogi, wzmocnienie konstrukcji wiaty oraz zamontowanie pod wiatą drewnianego stołu z ławami.  Wiata ma stanowić miejsce wypoczynku dla osób zwiedzających i korzystających z Arboretum Bramy Morawskiej. Dodatkowym atutem inicjatywy są warsztaty archeologii doświadczalnej, w których będą mogli wziąć udział wszyscy chętni, zarówno młodzież, jak i dorośli. Warsztaty zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia Drengowie znad Górnej Odry oraz portalach społecznościowych i informacyjnych. Wiata jest zbudowana na modłę wczesnego średniowiecza.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej. Pierwszym etapem prac było przygotowanie materiału na wiatę, następnie przygotowanie terenu, osadzenie konstrukcji, zamontowanie i umieszczenie stołu z ławami.

Miasto Racibórz za pośrednictwem Arboretum Bramy Morawskiej opłaciło materiały budowlane, łączeniowe i konserwujące oraz drobne narzędzia wraz z transportem.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej  Miasta Racibórz. Z obiektu mogą korzystać osoby zwiedzające Arboretum, piesi, rowerzyści w każdym wieku.

14 zdjęć

Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej

do góry