Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2021 - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami

2021 - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami

Nazwa zadania:
"Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami"

Miejsce realizacji:
Arboretum Bramy Morawskiej - teren przeznaczony pod budowę Grodu Średniowiecznego

Okres realizacji:
31.03.2021 r. - 25.08.2021 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 9 000 zł

Główny cel:
 Stworzenie miejsca do organizacji piników, wydarzeń, imprez turystycznych i kulturalnych

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 31.03.2021 r. - 25.08.2021 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac wykonano prace ziemne tj. przygotowano teren pod ognisko oraz wykonano ogrodzenie. Ponadto wnioskodawcy zbudowali ławy oraz przeprowadzili prace wykończeniowe. Łącznie na realizację zadania poświęcili  340 godzin. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup tarcicy, kruszywa budowlanego, zaprawy i gwoździ.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do stworzenia miejsca do spotkań mieszkańców, pikników, wydarzeń i imprez. Miejsce to dzięki położeniu na terenie Grodu Średniowiecznego przyczyni się do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4 zdjęcia

Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami

4 zdjęcia
do góry