Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko

2023 - Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko

Nazwa zadania:
„Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko”

Miejsce realizacji:
Ochotnicza Straż Pożarna Racibórz-Brzezie

Okres realizacji:
31.05.2023 r. – 15.11.2023 r

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
25 800 zł

Główny cel:
zakup specjalistycznej odzieży strażackiej

W dniu 01.06.2023 r. odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Inicjator już dwa dni wcześniej (30.05.2023 r.) rozpoczął jej organizację (ustawianie ławek, stołów i rozstawianie namiotu). W dniach 31.05.2023 r. – 02.06.2023 r. zorganizowano oraz przeprowadzono Zawody Sportowo-Pożarnicze, a 
w dniu 08.09.2023 r. odbył się Festyn Rodzinny.

W okresie od czerwca do października Inicjator zajmował się pielęgnacją terenów zielonych oraz pracami porządkowymi.

Inicjator, w ramach niniejszego zadania otrzymał w formie darowizny pieniądze na zakup środków czystości na organizację Dnia Dziecka oraz pieniądze na zakup napojów i posiłków regeneracyjnych na organizację Festynu Rodzinnego. Zadeklarował również wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca społeczna związana była z organizacją Dnia Dziecka, organizacją Zawodów Sportowo-Pożarniczych, organizacją Festynu Rodzinnego oraz pielęgnacją terenów zielonych wraz z pracami porządkowymi.

Miasto Racibórz, zgodnie z umową, zakupiło specjalistyczną odzież strażacką.

5 zdjęć

Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko

Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko

5 zdjęć
do góry