• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023

2023 - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023

Nazwa zadania:
"Cross Games dla małych i dużych edycja 2023"

Miejsce realizacji:
 Teren basenu miejskiego "Obora" przy ul. Markowickiej 1

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 31.07.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 12 000 zł

Główny cel:
Promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 18.04.2023 r. – 31.07.2023 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Cross Games dla małych i dużych edycja 2023". Zadanie zrealizowane zostało przy udziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach pracy społecznej podjęto szereg czynności zmierzających do zorganizowania zawodów w dniu 18.06.2023 r. Inicjatorzy brali czynny udział w przygotowaniu akcji promocyjnej wydarzenia (plakaty, działalność w mediach społecznościowych). We współpracy z trenerem crossfitu opracowano plan zawodów. W imprezę zaangażowało się szerokie grono wolontariuszy i animatorów. Mieszkańcy włożyli dużo wysiłku w organizację całego przedsięwzięcia, począwszy od udostępnienia, skompletowania i przetransportowania sprzętu sportowego, nagłośnienia, po przygotowanie kompletów zestawów startowych dla uczestników, poczęstunku oraz środków czystości, co stanowiło wkład rzeczowy Inicjatorów w realizację zadania. Dużą rolę odegrała sprawna praca biura zawodów oraz włączenie w organizację imprezy wykwalifikowanego instruktora, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Po zakończonej imprezie uprzątnięto całość terenu, a dopełenieniem wydarzenia było posadzenie dwóch lip na terenie siłowni "pod chmurką" przy ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Raciborzu. Roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 110 godzin.

Wkład Miasta Racibórz w realizację zadania polegał na pokryciu kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej wydarzenia. Ponadto Miasto ufundowało nagrody dla zwycięzców zajmujących miejsca od I do III w danej kategorii w postaci wejściówek do miejskiego basenu H2Ostróg oraz zakupiło medale. Miasto Racibórz zapłaciło również za wynajem atrakcji na zawody (m.in. zestaw nerf, łuki, przeszkody i dmuchańce). W ramach wkładu Miasto zapewniło też asystę opieki medycznej.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i rzetelnej pracy wolontariuszy udało się zorganizować kolejną edycję "Cross Games". Tego rodzaju imprezy stwarzają świetną okazję do sportowej rywalizacji wśród Raciborzan, w tym również tych najmłodszych, a także stanowią ciekawą alternatywę dla aktywnego spędzenia wolnego czasu.

23 zdjęć

Cross Games dla małych i dużych edycja 2023

Cross Games dla małych i dużych edycja 2023

 

do góry