• Język migowy
  • BIP

2023 - Przez naukę i zabawę do sukcesu

Nazwa zadania:
„Przez naukę i zabawę do sukcesu”


Miejsce realizacji:
teren Przedszkola Nr 26 przy ul. Żółkiewskiego w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.11.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 14 184 zł

Główny cel:
zakup monitora interaktywnego oraz laptopa z oprogramowaniem

W styczniu zostały przeprowadzone wstępne konsultacje z Rodzicami, Dyrektorem Przedszkola oraz Nauczycielami. Po konsultacjach uzyskano zgodę na realizację zadania na terenie placówki oraz wybrano osoby upoważnione do koordynowania zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Umowa została podpisana w dniu 18.04.2023 r. Po podpisaniu umowy, dnia 26.04.2023 r. Miasto Racibórz zakupiło monitor interaktywny oraz laptop z oprogramowaniem. Od stycznia do kwietnia trwały akcje promocyjne oraz informacyjne za pośrednictwem mediów - strony internetowej oraz lokalnego radia. Zostały wykonane również ulotki i baner. Od maja do czerwca wolontariusze prowadzili na terenie Przedszkola dodatkowe zajęcia popołudniowe, podczas których odbywała się m.in. nauka języka angielskiego, zabawy rytmiczne, zabawy logopedyczne, gry i zabawy logiczne oraz ćwiczenia grafomotoryczne. Rada Rodziców kupiła drzewka, które zostały zasadzone w listopadzie, przy udziale rodziców, podczas zajęć ekologicznych.

 

13 zdjęć

Przez naukę i zabawę do sukcesu

Przez naukę i zabawę do sukcesu

do góry