• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta

2023 - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta

Nazwa zadania:
„Przywracamy zielone podwórze w środku miasta”

Miejsce realizacji:
Podwórze przy placu Dominikańskim

Okres realizacji:
20.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
12 200 zł

Główny cel:
stworzenie przyjaznego i zielonego miejsca w środku miasta

Inicjator, w ramach niniejszego zadania użyczył i udostępnił drobne narzędzia, sprzęt oraz dba o zasadzoną zieleni. Zadeklarował również wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca związana była z przygotowaniem terenu (usuwanie śmieci, przekop trawnika pod nasadzenia, przygotowanie dołów do sadzenia krzewów), sadzeniem krzewów, kwiatów i drzewa oraz z pracami porządkowymi (sprzątanie po wykonanej pracy).

Miasto Racibórz zakupiło krzewy, kwiaty, trawę, drzewo, ziemię i donice.

12 zdjęć

Przywracamy zielone podwórze w środku miasta

Przywracamy zielone podwórze w środku miasta

 

do góry