Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

2023 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania:
"Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej"

Miejsce realizacji:
 Boisko sportowe "Ludowego Klubu Sportowego LKS Brzezie" przy ul. Brzeskiej 54A w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 01.07.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 40 000 zł

Główny cel:
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej Raciborza

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 18.04.2023 r. – 01.07.2023 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania, a roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 257 godzin. Prace rozpoczęto od demontażu starych ławek i przygotowania podłoża pod montaż nowych. W tym celu skorzystano z użyczonego sprzętu - koparki, przy pomocy której usunięto betonowe podpory siedzisk. Następnie wyrównano teren poprzez zasypanie istniejących otworów. Przy pomocy wynajętej wiertnicy wykonano odwierty pod montaż nowych stelaży. W międzyczasie, na skarpie przylegającej do murawy boiska, wysiano łąkę kwietną oraz posadzono nowe rośliny. Nowe siedziska zamontowoano przy wykorzystaniu zakupionej przez Inicjatorów zaprawy betonowej. Po skończonych pracach uprzątnięto cały teren. Ostatnim dniem prac był 28 czerwca br., kiedy to zasadzono drzewa - cztery graby pospolite.        

Wkład Miasta Racibórz w realizację zadania polegał na zakupie 108 ławek stadionowych.

Realizacja powyższego zadania publicznego z pewnością poprawiła estetykę miejsca, stworzyła jeszcze lepsze warunki zawodnikom oraz zachęciła mieszkańców dzielnicy do korzystania z odnowionej infrastruktury stadionu.

11 zdjęć

Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej 2023

Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej 2023

do góry