• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2023 - Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od (..)

2023 - Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia

Nazwa zadania:
„Z dziejów kultury Raciborza – sławni muzycy od XVII do XX stulecia”

Miejsce realizacji:
Siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, Muzeum w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.12.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 16 200 zł

Główny cel:
wydanie wydawnictwa „Z dziejów kultury Raciborza – sławni muzycy od XVII do XX stulecia” - poszerzenie wiedzy o historii lokalnej

Umowa została podpisana dnia 31.10.2023 r. Od maja do listopada Inicjator zbierał materiały, treści wykładów, ikonografię oraz redagował wydawnictwo zwarte dotyczące wybranych muzyków i życia muzycznego w Raciborzu na przestrzeni wieków. W listopadzie Inicjator zorganizował cztery spotkania
w formie wykładów. Odbyły się one w dniach 06.11.2023 r., 13.11.2023 r., 20.11.2023 r. oraz 24.11.2023 r. w Raciborskim Muzeum i w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Wnioskodawca sporządził projekt tabliczki pamiątkowej, uzgodnił z Urzędem Miasta rodzaj drzewa oraz lokalizację nasadzenia, które odbyło się w dniu 18.11.2023 r. – zasadzono wtedy drzewo ku czci Albericha Mazaka na skwerze przy ul. Drzymały. W grudniu Inicjator zorganizował wernisaż wystawy poświęconej wybitnym muzykom, podczas którego pojawiły się dodatkowe wątki muzyczne związane z raciborskim życiem muzycznym, śpiewaczym i teatralnym. W listopadzie i grudniu odbył się druk i wydanie wydawnictwa zwartego. Zorganizowano wtedy spotkanie końcowe prezentujące wspomniane wydawnictwo.

Miasto Racibórz zajęło się wydaniem wydawnictwa „Z dziejów kultury Raciborza – sławni muzycy od XVII do XX stulecia”, zakupiło sadzonki i tablicę pamiątkową oraz opłaciło gratyfikację dla wykładowców.

12 zdjęć

Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia

 

do góry