• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Inwestycje drogowe/Awaryjna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic (..)

Awaryjna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Rybnickiej

2021-02-03

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Wykonawca robót na zadaniu p.n. „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza”, informuje o potrzebie wprowadzenia w dniu 03.02.2021 awaryjnego trybu realizacji robót na sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Rybnickiej w Raciborzu.

Termin funkcjonowania zgłoszonej awaryjnej organizacji ruchu: 03 - 04.02.2021 (2 dni) z uwzględnieniem zakończenia robót i likwidacji strefy robót po każdej dniówce roboczej. Wykonawca powiadomi Zarządcę drogi o zakończeniu w/w robót awaryjnych.

Istniejący wodociąg koliduje z przebiegiem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu budowy ronda zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Rybnicka /Piaskowa.
Brak możliwości odprowadzenia wody generuje ryzyko nawodnienia i destrukcji w-w konstrukcyjnych pasa drogowego ul. Rybnickiej przylegającego do placu budowy ronda. Lokalna przebudowa kolizyjnego odcinka wodociągu na długości ok. 20 m, pozwoli na odwodnienie terenu i wyeliminowanie ryzyka destrukcji konstrukcji drogi i wyeliminowanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Strefa robót awaryjnych wymaga lokalnego zajęcia pasa jezdni ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz -Rybnik.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i bezkolizyjnego funkcjonowania ruchu pojazdów – zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji robót w trybie awaryjnym. Tymczasowa organizacja ruchu zabezpieczy strefę robót zlokalizowaną w pasie ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz-Rybnik z uwzględnieniem wahadłowego ruchu pojazdów sterownego ręcznie przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

W załączeniu opracowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla potrzeb zgłoszonej realizacji robót sieciowych w trybie awaryjnym w zakresie dotyczącym wodociągu.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-02-03 pismo PHDD_935_2793_TwJ_2021_.pdf
ilość pobrań: 468
pismo PHDD_935_2793_TwJ_2021_.pdf 140.63KB zobacz
jpg 2021-02-03 organizacja ruchu.jpg
ilość pobrań: 314
organizacja ruchu.jpg 245.26KB zobacz

do góry