• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Planowanie przestrzenne/Procedury planistyczne/Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania (..)

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023 r.

Przystąpienie do sporządzenia planów miejscowych

Procedura obejmuje następujące tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:

  • w jednostce strukturalnej Brzezie - tereny położone w rejonie ulic: Wiatrakowej, Rybnickiej, Olchowej, Gajowej, Pod Lasem, Brzeskiej;
  • w jednostce strukturalnej Markowice - teren położony przy ul. Gliwickiej;
  • w jednostce strukturalnej Ocice - tereny położone przy ul. Ocickiej oraz teren położony przy ul. ks. Gadego;
  • w jednostce strukturalnej Ostróg - tereny położone przy ulicach: Armii Krajowej, Rudzkiej i Książęcej;
  • w jednostce strukturalnej Płonia - tereny położone przy ulicach: Łużyckiej, Jana Badury i Rybnickiej;
  • w jednostce strukturalnej Śródmieście - teren położony przy ul. ks. Staszica;
  • w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś - tereny położone przy ulicach: Starowiejskiej, Cegielnianej i Kozielskiej;
  • w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół - tereny położone przy ulicahc: Hulczyńskiej, Bojanowskiej i Janusza Korczaka.

Granice terenów zostały określone w załącznikach graficznych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Poniżej zamieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, w którym określony został sposób oraz termin składania wniosków do wyżej wymienionych planów oraz uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia.

 

Kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-05-19 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych
ilość pobrań: 31
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 44.49KB -
pdf 2023-05-19 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych
ilość pobrań: 40
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 1.74MB zobacz

Kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych 2023 r. [8]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/790/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu
ilość pobrań: 31
Uchwała Nr LIV/790/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 401.39KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/791/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu
ilość pobrań: 24
Uchwała Nr LIV/791/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 676.77KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/795/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu
ilość pobrań: 29
Uchwała Nr LIV/795/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu 538.62KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/793/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu
ilość pobrań: 27
Uchwała Nr LIV/793/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu 1.05MB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/794/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu
ilość pobrań: 27
Uchwała Nr LIV/794/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu 387.82KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/792/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu
ilość pobrań: 20
Uchwała Nr LIV/792/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu 654.01KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/789/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu
ilość pobrań: 34
Uchwała Nr LIV/789/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu 545.68KB zobacz
pdf 2023-05-19 Uchwała Nr LIV/788/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
ilość pobrań: 25
Uchwała Nr LIV/788/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 663.96KB zobacz

Dla terenów objętych powyższymi uchwałami sporządzone zostały projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostału uzgodnione i zaopiniowane przez właściwe do tego organy, zgodnie z wymiagami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kolejnym etapem w procedurze planistycznej są konsultacje społeczne sporządzonych projektów planów miejscowych. Poniżej opublikowano ogłoszenie Prezydenta Miasta Racibórz o konsultacjach społecznych oraz zamieszczono projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W trakcie trwania konsultacji społecznych do projektów planów moża składać uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej BIP miasta Racibórz

Kategoria: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-03-08 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
ilość pobrań: 2
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 119.5KB -
pdf 2024-03-08 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
ilość pobrań: 7
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2.49MB zobacz
Kategoria: Projekty planów miejscowych [16]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-08 RA_81 Studzienna i Sudół - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 67
RA_81 Studzienna i Sudół - prognoza oddziaływania na środowisko 10.08MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_80 Proszowiec - Stara Wieś - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 36
RA_80 Proszowiec - Stara Wieś - prognoza oddziaływania na środowisko 9.98MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_79 Śródmieście - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 38
RA_79 Śródmieście - prognoza oddziaływania na środowisko 8.72MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_78 Płonia - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 66
RA_78 Płonia - prognoza oddziaływania na środowisko 10.73MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_77 Ostróg - prognoza oddziaływania na środowiskio
ilość pobrań: 60
RA_77 Ostróg - prognoza oddziaływania na środowiskio 10.38MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_76 Ocice - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 38
RA_76 Ocice - prognoza oddziaływania na środowisko 9.52MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_75 Markowice - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 28
RA_75 Markowice - prognoza oddziaływania na środowisko 9.34MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_74 Brzezie - prognoza oddziaływania na środowisko
ilość pobrań: 48
RA_74 Brzezie - prognoza oddziaływania na środowisko 11.9MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_81 Studzienna i Sudół - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 5
RA_81 Studzienna i Sudół - projekt planu miejscowego 2.38MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_80 Proszowiec - Stara Wieś - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 6
RA_80 Proszowiec - Stara Wieś - projekt planu miejscowego 2.76MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_79 Śródmieście - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 6
RA_79 Śródmieście - projekt planu miejscowego 1.65MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_78 Płonia - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 6
RA_78 Płonia - projekt planu miejscowego 2.41MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_77 Ostróg - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 6
RA_77 Ostróg - projekt planu miejscowego 2.74MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_76 Ocice - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 6
RA_76 Ocice - projekt planu miejscowego 1.64MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_75 Markowice - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 10
RA_75 Markowice - projekt planu miejscowego 1.08MB zobacz
pdf 2024-03-08 RA_74 Brzezie - projekt planu miejscowego
ilość pobrań: 3
RA_74 Brzezie - projekt planu miejscowego 4.12MB zobacz

 

do góry