Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Kolumna Maryjna zostanie odnowiona

2021-07-27
 

Remont jednego z najbardziej znanych symboli Raciborza - Kolumny Maryjnej rozpoczął się. O potrzebie odnowienia  tego zabytku mówiło się już od wielu miesięcy. 26 lipca kolumna została przekazana do renowacji.

Planowane zakończenie prac przypada na październik 2021. Obejmują one:

  • odsalanie partii cokołu,
  • oczyszczanie całej kolumny z brudu, zabrudzeń atmosferycznych i glonów,
  • usunięcie zwietrzałych kitów, spoin i fug a także wykonanie nowych spoin,
  • scalanie kolorystyczne,
  • uzupełnienie złoceń,
  • odrdzewianie i naprawa elementów metalowych i kotw,
  • hydrofobizację,
  • czyszczenie i malowanie okalającego kolumnę płotka.

Koszt renowacji ma wynieść 120 209,23 zł brutto, z czego zgodnie z promesą 50 000,00 zł ma pochodzić z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Ostatnia konserwacja kolumny polegająca na czyszczeniu jej z zabrudzeń miała miejsce w 2013 r.

W galerii prezentujemy zdjęcia kolumny przed renowacją oraz zdjęcia z rozpoczętych prac przygotowawczych.

Zdjęcia sprzed renowacji wykonał Marek Dronszczyk w marcu 2020 r. w ramach przygotowania programu prac konserwatorskich.

do góry