• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Stare miasto/Park Kulturowy/Warsztaty architektoniczne w Akademii Nauk Stosowanych

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Warsztaty architektoniczne w Akademii Nauk Stosowanych

2022-11-30

 

 

We wtorek 29 listopada w Instytucie Architektury Akademii Nauk Stosowanych odbyły się warsztaty organizowane w ramach programu Erasmus Plus. Na zaproszenie uczelni wziął w nich udział zastępca prezydenta Miasta Racibórz Dawid Wacławczyk oraz w charakterze mentora IA ANS dr inż. arch. Klara Frolikova Palanova. Na spotkaniu była omawiana tematyka dotycząca problemów przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, wraz z preznetacją możliwości ich zagospodarowania i wykorzystania do nowych funkcji. Prezydent Wacławczyk przedstawił studentom architektury ideę funkcjonowania parków kulturowych oraz zaprezentował stan prac przygotowawczych jakie są prowadzone nad powołaniem Parku Kulturowego „Serce Starego Raciborza”

Biorąc pod uwagę fakt zgłoszenia przez kadrę instytutu wartościowych uwag m.in. odnośnie rozszerzenia granic parku, została wystosowana prośba do władz uczelni o przedstawienie oficjalnej opinii do opracowywanego dokumentu. Merytoryczne stanowisko ekspertów w tej sprawie będzie ważnym głosem w podejmowaniu decyzji nad dalszym rozwojem parku kulturowego w Raciborzu.

do góry