• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Powiadomienia o jakości powietrza/JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko wystąpienia przekroczenia (..)

 

JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 w powietrzu

2023-03-28

 

DMS-KA.731.3.3.2023

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Data wystąpienia

27.03.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 27.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów.

Rok 2023

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów (stacja komunikacyjna), Jastrzębiu-Zdroju (stacja komunikacyjna), Żorach, oraz Raciborzu za okres od 27.03.2022 roku do 26.03.2023 roku wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie: powiat miasto Bielsko-Biała – w rejonie dróg, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat wodzisławski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: 711 281 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 roku https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

27.03.2023 r.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (RWMŚ w Katowicach).

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

 

 

Andrzej Szczygieł

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

 

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2023-03-28 Ryzyko średnioroczne PM 2,5 27.03.2023.docx
ilość pobrań: 17
Ryzyko średnioroczne PM 2,5 27.03.2023.docx 21.26KB -

 

do góry