• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Powiadomienia o jakości powietrza/Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu (..)

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. (Aktualizacja - poziom 2 czerwony).

2023-12-05

1
DMS-KA.731.2.18.2023
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Aktualizacja powiadomienia z dnia 04.12.2023 r.
POZIOM 2
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania (100 μg/m3) dla pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 05.12.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 09.00 dnia 05.12.2023 r. do godz.
24.00 dnia 05.12.2023 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego.
Dzień 05.12.2023 r.
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na
poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość
powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Było:
Prognozowane na dzień 05.12.2023 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
obejmują: powiat miasto Bielsko-Biała, powiat cieszyński, powiat miasto Częstochowa,
powiat miasto Dąbrowa Górnicza, powiat będziński, powiat miasto Gliwice, powiat gliwicki,
powiat tarnogórski, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat miasto Katowice, powiat
miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat
mikołowski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie,
powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice powiat miasto Chorzów, powiat
miasto Mysłowice, powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat raciborski, powiat miasto
Sosnowiec, powiat miasto Jaworzno, powiat miasto Tychy, powiat bieruńsko-lędziński,
powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki.
Po weryfikacji:
Prognozowane na dzień 05.12.2023 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
obejmują: powiat miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat miasto
Dąbrowa Górnicza, powiat będziński, powiat pszczyński, powiat miasto Katowice, powiat
miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat
mikołowski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Świętochłowice powiat miasto Chorzów,
powiat miasto Siemianowice Śląskie, powiat raciborski, powiat miasto Sosnowiec, powiat
wodzisławski, powiat żywiecki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu PM10:
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.12.2023 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi: 2 585 696
osoby.
2
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy
ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki
ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból
gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż
normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
3
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań
krótkoterminowych
• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach
działań krótkoterminowych
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 05.12.2023 r. godz. 09.00
Podstawa prawna
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j.Dz. U. 2021 r. poz. 845)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach
Publikacja https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0
Wzór powiadomienia do systemu RSO
Tytuł „UWAGA! Ryzyko przekroczenia PM10”
Skrót W dniu 05.12.2023 r. na części obszaru woj. śląskiego
istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 μg/m3).
Treść całego
powiadomienia
Prognozowane na dzień 05.12.2023 r. przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
obejmują: powiat miasto Bielsko-Biała, powiat bielski,
powiat cieszyński, powiat miasto Dąbrowa Górnicza,
powiat będziński, powiat pszczyński, powiat miasto
Katowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory,
powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat rybnicki, powiat
mikołowski, powiat miasto Zabrze, powiat miasto
Świętochłowice powiat miasto Chorzów, powiat miasto
Siemianowice Śląskie, powiat raciborski, powiat miasto
Sosnowiec, powiat wodzisławski, powiat żywiecki.
Departament Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska
Andrzej Szczygieł
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Katowicach

 

do góry